Vaste pool met flexwerkers gezonde balans flexibele schil en kwaliteit

Bedrijven halen het meest uit hun flexwerkers als ze hen gelijk behandelen ten opzichte van vaste werknemers. Bedrijven kunnen ook baat hebben bij het werken met een pool aan vaste flexwerkers. Op deze manier ontstaat de juiste balans tussen flexibiliteit in hun arbeidspool en zekerheid over de geleverde kwaliteit.

Dat flex dus beter ook wat meer vast kan zijn, blijkt uit een recent onderzoek van Kirkman Company en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), uitgevoerd door afstudeerder Kim Kronenburg. De instellingen deden samen onderzoek naar hoe arbeidspools binnen grote organisaties zijn opgezet.
Om tot deze conclusie te komen zijn case studies bij negen organisaties uitgevoerd zoals Essent, Heineken, DAS en BAM. De case studies hadden betrekking op de organisatie en management van hun arbeidspool.

Arbeidsverhoudingen zo goed mogelijk regelen

Renee Duijf, HR-expert Kirkman Company vertelt: “Dit onderzoek bevestigt wat wij zien in de markt. Veel bedrijven waar wij mee werken zijn hun arbeidspool anders aan het organiseren dan voorheen. Door de afname aan vaste banen en de toename aan flexwerkers de afgelopen jaren is er vanuit beide partijen behoefte om de arbeidsverhoudingen zo goed mogelijk te regelen. Hierbij zijn ‘flexibiliteit’ en ‘zekerheid’ twee belangrijke speerpunten voor zowel werkgever als werknemer.”

Behandel flexwerkers hetzelfde als vaste werknemers

Gelijkwaardige behandeling

Wanneer organisaties de flexwerkers hetzelfde behandelen als de vaste mensen in dienst, ontstaat tussen beide partijen meer binding en wordt aan een sterke werkgevers-werknemers-relatie gebouwd. Hierdoor komt een flexwerker, na een periode bij een andere organisatie te hebben gewerkt, ook weer eerder terug op de oude werkplek. De kennis die dan is opgedaan bij het andere bedrijf wordt toegankelijk voor de oorspronkelijke werkgever. Met als resultaat dat alle betrokken partijen zich verder kunnen ontwikkelen.

Vaste pool aan flexwerkers

Met behulp van de flexibele arbeidscommunity wordt niet alleen flexibiliteit gecreëerd voor werkgevers en werknemers, maar ook zekerheid. Werkgevers hebben toegang tot een pool met betrokken en gekwalificeerde mensen die graag bij hun organisatie willen werken en de gewenste kwaliteit kunnen leveren. De medewerker heeft (meer) zekerheid van werk, maar behoudt ook de flexibiliteit om voor andere organisaties te werken.