Bedrijfsafval: Een uitdaging en verantwoordelijkheid

Bedrijfsafval is een belangrijk onderwerp voor vele redenen. Het is niet alleen belangrijk voor het milieu, maar ook voor de bedrijfsresultaten en de reputatie van het bedrijf. Grote bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om het bedrijfsafval op een verantwoorde en duurzame manier te beheren en verwerken. Hoe gaat u hiermee om?

De uitdagingen

Heeft u een bedrijf of bent u verantwoordelijk voor het afvalbeheer van een bedrijf, dan heeft u dagelijks te maken met bedrijfsafval. Bedrijfsafval brengt verschillende uitdagingen met zich mee:

  • Veel verschillende soorten afval, waaronder afval van productieprocessen, kantoorafval en zelfs gevaarlijk afval. Het juiste beheer en verwerken van deze verschillende soorten afval vereist specifieke kennis en vaardigheden.
  • Grote hoeveelheden afval. Dit maakt het vervoer en verwerking ervan logistiek uitdagender en kostbaarder.
  • Er zijn een tal van regelgevingen en verplichtingen met betrekking tot het beheer en verwerken van afval. Dit omvat o.a. de vergunningsprocedures en de verplichte rapportage van de hoeveelheid en de herkomst van het afval. Het is belangrijk deze regels te kennen en naleving te verzekeren om te voorkomen dat er boetes en sancties worden opgelegd.

De verantwoordelijkheden

Grote bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om het bedrijfsafval op een verantwoorde en duurzame manier te beheren en verwerken. Hieronder staan enkele van de belangrijkste verantwoordelijkheden:

  • Minimalisering van afval. U dient er alles aan te doen om het afval te minimaliseren door middel van interne maatregelen zoals recycling en hergebruik.
  • Correct beheer: Het juiste beheer van bedrijfsafval is noodzakelijk om de gezondheid en veiligheid van de mensen en het milieu te beschermen. Dit vereist de juiste verwerkings- en opslag.
  • Milieuvriendelijk afvalbeheer. U moet ervoor zorgen dat hun afvalbeheer milieuvriendelijk is en geen negatieve impact heeft op het milieu.
  • Financiële verantwoordelijkheid. Dit omvat de kosten voor afvalverwerking, opslag en eventuele boetes die ontstaan door niet-naleving van de regelgeving.
  • Reputatie. Grote bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze een positieve reputatie hebben en bekend staan als verantwoorde en milieuvriendelijke bedrijven. Hierdoor kunnen ze het vertrouwen van hun klanten, aandeelhouders en medewerkers behouden en versterken.

De oplossing

Complexe problemen vragen om complexe oplossingen. Dit is uiteraard per bedrijf verschillend. Belangrijk is om uw afvalproces in kaart te brengen en hier slim op in te spelen. U kunt een afvalmanager vragen om u hierbij te helpen. Efficiëntie is hierbij belangrijk. Door bedrijfsafval efficiënt in te zamelen kunt u veel geld besparen, maar is er ook minder transport nodig, wat zorgt voor minder uitstoot.

Heeft u veel afval van één soort, dan is een perscontainer een ideale oplossing. Deze perst het afval samen, waardoor u veel meer afval kwijt kan. Zo heeft u altijd capaciteit en is er minder transport nodig. Een perscontainer is een flinke investering, maar u kunt ook een perscontainer huren.