Investeren in werknemers en nieuwe kennis aanboren, dat is smart industry

Smart Industry heeft de toekomst. Om daar ook van te profiteren moeten bedrijven én mensen zich aanpassen, verder ontwikkelen. Niet alleen zijn de juiste vaardigheden en kennis van medewerkers nodig, ook worden andere eisen gesteld aan de inrichting van arbeidsorganisaties. Hoe dat allemaal moet is nog niet zo duidelijk. Vandaar dat een breed front van betrokkenen samen een Fieldlab Sociale Innovatie oprichten. Dit fieldlab is een proeftuin waarin werkgevers, werknemers, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan de arbeidsorganisatie die nodig is om Smart Industry tot een succes te maken

Fieldlab Sociale Innovatie is een gezamenlijk initiatief van overheid, werkgevers en werknemers. “Van initiatieven als het Fieldlab Sociale Innovatie gaat mijn hart harder kloppen. Investeren in werknemers en nieuwe kennis aanboren, dat is de moderne arbeidsmarkt”, zegt een opgetogen Minister Asscher

Smart Industry zal niet slagen zonder sociale innovatie

De wereldmarkt wordt steeds groter en actiever, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. De razendsnelle ontwikkeling van robotica, sensortechnologie en 3D printen maakt duidelijk dat de vierde industriële revolutie een feit is. Die revolutie, Smart Industry, biedt het Nederlandse bedrijfsleven de kans concurrerend te blijven in de wereldmarkt. Piet Fortuin (CNV): “De impact van deze ontwikkelingen is ongekend en raakt niet alleen ondernemingen, maar ook mensen binnen die ondernemingen. De ontwikkeling van mensen is dus van groot belang.”

Ineke Dezentjé (FME) vult aan: “Smart Industry zal inderdaad de nodige effecten hebben op arbeid, arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt. Heel veel beroepen zullen verdwijnen, maar daar komen ook nieuwe banen voor terug, waar andere vaardigheden en kennis voor worden gevraagd.  Met het hoge tempo waarop technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen moet er worden nagedacht over de wijze waarop huidige en toekomstige medewerkers worden meegenomen in deze ontwikkeling en, als dat niet mogelijk blijkt te zijn, hoe vormgegeven kan worden aan werkzekerheid. Gezamenlijk hebben we de verantwoordelijkheid deze transitie soepel te laten verlopen.”

Mens in de organisatie

Smart Industry gaat over meer dan technologische ontwikkelingen, ICT en andere businessmodellen. “Het is juist de medewerker die straks het verschil moet gaan maken en het is van belang dat die medewerker beschikt over de juiste vaardigheden en kennis.”, stelt Ed Lugthart (FNV). Om kennis en ervaring te bundelen, nieuwe initiatieven te ontwikkelen en kennis uit te breiden is het Fieldlab Sociale Innovatie opgericht. Deze proeftuin wordt een regionaal netwerk van bedrijven, vakbonden, kennisinstellingen en overheden die zich exclusief richt op de mens in de organisatie.

High five voor andere kijk op arbeid

De betrokkenen hebben een high five gegeven voor een andere kijk op arbeid, arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt. Bekijk de vijf afspraken en de toelichting op het initiatief hier en geef zelf ook een high five op smartindustry.nl.