Te hoge werkdruk – welke impact heeft dit?

Werken is voor veel mensen een belangrijk deel van hun leven. We spenderen immers een groot deel van onze tijd op onze werkplek. Het is dan ook van groot belang dat deze werkplek gezond en veilig is. Een belangrijk aspect van een gezonde werkplek is een gezonde werkdruk. In dit artikel leggen we uit wat werkdruk precies is en wat de impact is van een te hoge werkdruk.

Wat is werkdruk?

Werkdruk is de mate waarin iemand in staat is om de eisen en verwachtingen van zijn of haar werkgever en klanten te kunnen voldoen binnen de beschikbare tijd en middelen. Een gezonde werkdruk zorgt ervoor dat werknemers hun werk goed en efficiënt kunnen uitvoeren, zonder dat het ten koste gaat van hun fysieke of mentale gezondheid. Sectoren waren een hoge werkdruk vaak voorkomt zijn het onderwijs, juristen en zakelijke dienstverlening, artsen en de werkdruk in de zorg.

De impact van een te hoge werkdruk

Helaas komt een te hoge werkdruk nog steeds regelmatig voor op de werkvloer. Een te hoge werkdruk kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de werknemer als de werkgever.

Gezondheidsproblemen

Een te hoge werkdruk kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen. Zo kan het leiden tot stress, vermoeidheid en zelfs burn-out. Wanneer iemand langdurig blootgesteld wordt aan een te hoge werkdruk, kan dit zelfs leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, rugpijn en slaapproblemen.

Fouten maken

Ook kunnen werknemers hierdoor fouten gaan maken. Doordat ze te veel werk hebben en te weinig tijd, kan het zijn dat ze taken niet goed uitvoeren of zelfs vergeten. Dit kan leiden tot fouten in het werk, wat vervolgens weer tot gevolg kan hebben dat er meer werk bij komt en de werkdruk verder toeneemt.

Slechte sfeer op de werkvloer

Ook kan een te hoge werkdruk kan er ook voor zorgen dat de sfeer op de werkvloer verslechtert. Wanneer werknemers onder hoge druk staan, kan dit leiden tot frustraties en irritaties. Dit kan vervolgens weer leiden tot conflicten op de werkvloer, wat de werksfeer niet ten goede komt.

Hoe kun je een te hoge werkdruk verminderen?

Een te hoge werkdruk kan dus ernstige gevolgen hebben. Het is dan ook belangrijk dat werkgevers er alles aan doen om de werkdruk te verminderen. Hieronder volgen enkele tips.

Bespreek de werkdruk

Als werknemer is het belangrijk om de werkdruk bespreekbaar te maken. Ga in gesprek met je leidinggevende en geef aan dat je onder te hoge druk staat. Bespreek samen hoe dit opgelost kan worden.

Pauzes nemen

Als werknemer kun je er ook zelf voor zorgen dat je onder hoge werkdruk minder stress ervaart. Neem voldoende pauzes en zorg ervoor dat je af en toe even kunt ontspannen.

Prioriteiten stellen

Als werknemer kun je ook prioriteiten stellen. Maak een lijstje met de belangrijkste taken en werk deze in volgorde van prioriteit af. Zo kun je voorkomen dat je het gevoel hebt dat je te veel werk hebt en het niet afkrijgt.

Meer personeel aannemen

Als werkgever is het belangrijk om te kijken of er mogelijkheden zijn om meer personeel aan te nemen. Op deze manier kan de werkdruk over meerdere mensen verdeeld worden, waardoor de druk op individuele werknemers afneemt.

Efficiënter werken

Als werkgever kun je er ook voor zorgen dat er efficiënter gewerkt wordt. Dit kan bijvoorbeeld door het verbeteren van werkprocessen en het automatiseren van taken. Hierdoor kan er meer werk in minder tijd gedaan worden, waardoor de werkdruk afneemt.

Een gezonde werkdruk is van groot belang voor zowel de werknemer als de werkgever. Een te hoge werkdruk kan leiden tot gezondheidsproblemen, fouten en een slechte sfeer op de werkvloer. Het is dan ook belangrijk dat werkgevers er alles aan doen om de werkdruk te verminderen en dat werknemers hierover in gesprek gaan met hun leidinggevende. Op deze manier kan er samen gezocht worden naar oplossingen om de werkdruk te verminderen en een gezonde werkplek te creëren.