Digitalisering zorgt nu al voor halvering werkgelegenheid grafische sector

De werkgelegenheid in de grafische industrie is de afgelopen tien jaar fors gekrompen. Van de 45.000 banen van werknemers en zelfstandigen die de sector in 2004 had, waren er in 2014 nog 24.000 over. De werkloosheid onder grafici is al jaren hoog. De kansen voor werkzoekenden liggen volgens UWV met name buiten de sector, bijvoorbeeld in andere technische functies. Dit staat in een vandaag gepubliceerd UWV-rapport over de grafische sector.

De sector grafimedia biedt werk aan onder meer vormgevers, dtp’ers, drukkers en nabewerkers. De werkgelegenheid daalt er al sinds de jaren negentig. Dit komt onder andere door steeds meer digitalisering en toepassing van ICT, waardoor er minder vraag is naar drukwerk. De economische crisis heeft deze ontwikkeling de afgelopen jaren versneld. Het aantal vacatures is tijdens de crisis dan ook sterk gedaald, het aantal WW-uitkeringen verder opgelopen. Gemiddeld over alle sectoren zijn er zes WW-uitkeringen per 100 dienstverbanden; in de grafische industrie is deze verhouding 16 WW-uitkeringen per 100 dienstverbanden. Eind 2015 waren er 3.400 lopende WW-uitkeringen vanuit de sector.

Ondanks een licht herstel in 2015 van de vacaturemarkt zijn de arbeidsmarktkansen in de grafische sector weinig rooskleurig: onder schoolverlaters is de werkloosheid hoog en het startsalaris is laag. Ook de komende jaren zijn de kansen op werk over het algemeen matig. Alleen voor de richtingen printmediatechnoloog en applicatie- en mediaontwikkelaar (mbo niveau 4) wordt de kans op werk als ruim voldoende geschat.

Overstap

UWV ziet buiten de sector wel kansen voor grafisch personeel. Drukkers en nabewerkers zouden de overstap kunnen maken naar beroepen als productiemedewerker of naar een logistieke of ondersteunende functie. Ook zijn er mogelijkheden tot omscholing in andere technische beroepen, zoals mechanisch operator, procesoperator of cnc-verspaner. Voor dtp’ers en vormgevers liggen er mogelijk kansen binnen de ICT, bijvoorbeeld als systeemanalist of programmeur. Mede vanuit het sectorplan voor de grafische sector worden medewerkers begeleid in de overstap naar een andere sector.

Daling studentenaantallen

Door de krimp en de slechte arbeidsmarktperspectieven is ook het aantal studenten op mbo-opleidingen in printmedia (drukker, nabewerker en printmediatechnoloog) de afgelopen jaren sterk afgenomen. In 2010-2011 waren er nog 1.300 mbo-studenten ingeschreven; in 2014-2015 is dit aantal teruggelopen tot 100. Op dit moment zijn mbo-opleidingen in printmedia nog maar op twee plaatsen in Nederland te volgen. De werkgelegenheid in de grafische industrie neemt dan wel af, de verwachting is dat dit lage studentenaantal op termijn tot problemen gaat leiden bij de vervanging van vakmensen die met pensioen gaan.

Samenvatting UWV sectorrapport grafische industrie