10 vaardighedenom mee te kunnen doen met de Vierde Industriële Revolutie

Vijf jaar vanaf nu zal meer dan een derde van de vaardigheden (35%) die van belang worden geacht voor de arbeidsmarkt van vandaag ingrijpend veranderd zijn. In 2020, zal de vierde industriële revolutie ons geavanceerde robotica en autonoom vervoer, kunstmatige intelligentie en machine learning, geavanceerde materialen, biotechnologie en genomica hebben gebracht. Deze ontwikkelingen zullen de manier waarop we leven, en de manier waarop we werken transformeren. Sommige banen zullen verdwijnen, anderen zullen groeien en banen die nu nog niet eens bestaan ​​zijn dan gemeengoed geworden. Wat zeker is, is dat de toekomstige beroepsbevolking zijn set of skills, zijn pakket aan vaardigheden hierop zal moeten afstemmen om bij te blijven.

De vierde industriële revolutie, of ‘Industrie 4.0’, was vorige week het overkoepelende thema in Davos, waar belangrijke politici en topmanagers door het World Economic Forum (WEF) zijn uitgenodigd om te vergaderen over wereldproblemen. Klaus Schwab, de voorzitter van het WEF, zegt erover:

“Het zal niet alleen veranderen wat we doen, maar ook wie we zijn.”

Een nieuw Forum rapport De toekomst van werk kijkt naar de werkgelegenheid, vaardigheden en arbeidskrachten strategie voor de toekomst. Het onderzoek vroeg chief human resources en strategie officers van toonaangevende wereldwijde werkgevers wat de huidige verschuivingen betekenen, in het bijzonder voor de werkgelegenheid, de vaardigheden en de werving in verschillende sectoren en regio’s.

Welke vaardigheden zullen het meeste veranderen?

Creativiteit zal een van de top drie van de vaardigheden van werknemers moeten worden. Met de lawine van nieuwe producten, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van werken, zullen werknemers creatiever moeten zijn dan nu om te kunnen profiteren van deze veranderingen.

Robots kunnen ons helpen om sneller te komen waar we willen zijn, maar ze kunnen niet zo creatief als de mens is (nog niet).

Staan onderhandelen en flexibiliteit nog ​​hoog op de lijst van vaardigheden voor 2015, in 2020 zullen uit de top 10 gaan verdwijnen als machines, met massa’s van gegevens, beginnen om beslissingen voor ons te maken.

Een onderzoek uitgevoerd door het World Economic Forum’s Global Agenda Council on the Future of Software and Society laat zien dat mensen verwachten dat kunstmatige intelligentie machines onderdeel van de raad van bestuur van een onderneming zullen zijn in 2026.

Zo zal ook actief luisteren, vandaag nog als een kerncompetentie beschouwd, zal volledig verdwijnen uit de top 10. Emotionele intelligentie, nog niet in de top 10 van vandaag, zal een van de top vaardigheden worden die nodig is voor iedereen.

Verstoring in de industrie

De aard van de wijzigingen zullen sterk afhangen van de soort industrie zelf. Wereldwijde media en entertainment, bijvoorbeeld, zijn  in de afgelopen vijf jaar al flink veranderd.

De sector van de financiële diensten en investeringen daarentegen behoeft nog radicale verandering.  Degenen die werkzaam zijn in de verkoop en productie hebben nieuwe vaardigheden nodig op het gebied van bijvoorbeeld technologie.

Sommige ontwikkelingen lopen al vooruit. Mobiel internet en cloud-technologie zijn nu al invloed op de manier waarop we werken. Kunstmatige intelligentie, 3D-printing en geavanceerde materialen zijn nog in de vroege stadia van het gebruik, maar het tempo van de veranderingen zal snel zijn.

De veranderingen zullen niet op ons wachten: zakelijke leiders, opvoeders en overheden moeten allemaal proactief zijn om bij- en omscholing van mensen te bevorderen, zodat iedereen kan profiteren van de vierde industriële revolutie.