Zwakke arbeidsmarkt zorgt volgens UWV voor meer verdringing van laagopgeleiden komende jaren

Zwakke arbeidsmarkt zorgt volgens UWV voor meer verdringing van laagopgeleiden komende jaren

De positie van vooral laagopgeleiden op de arbeidsmarkt zal komende jaren verder in het gedrang komen. Arbeidsmarktonderzoeker UWV verwacht dit als gevolg van technologische ontwikkelingen en hevige concurrentie, terwijl de banengroei beperkt zal zijn. Ook verdringing door middelbaar opgeleiden speelt hier een belangrijke rol.

In meer dan de helft van de sectoren is de productie en werkgelegenheid nog niet terug op het niveau van voor de crisis. In onder meer de bouw, de financiële dienstverlening, de chemie en de uitzendbranche en arbeidsbemiddeling kromp het aantal banen voor werknemers in de periode 2008-2013 met meer dan 10 procent. Dit stelt UWV in de recente rapportage Sectoren in Beeld.

Krimp en groei verschillend per branche

Door toenemende automatisering en digitalisering verdwijnen in sommige branches ook de komenden jaren veel banen, onder meer in de landbouw, industrie en financiële dienstverlening.
Naar de toekomst toe is er volgens UWV wel zicht op een periode van banengroei, zij het gering. “Deze toename in het aantal arbeidsplaatsen zal voor een belangrijk deel komen van de uitzendbranche en intermediairs. Het aandeel van de zogeheten flexibele schil bij bedrijven zal komende jaren naar verwachting groter worden”, meldt UWV.

Verdringing van lager opgeleiden

“Werkgevers stellen door automatisering en digitalisering hogere eisen aan het personeel. Hierdoor, en door de crisis, ontstaat minder vraag naar middelbaar opgeleiden die vervolgens vaker aan de slag gaan op een lager niveau. Dit gaat ten koste van de positie van lager opgeleiden”, aldus de UWV-onderzoekers.

  UWV -Sectoren in beeld

Lees ook:

Tags assigned to this article:
laagopgeleidonderkantuwvwerkmarktwerkzoekenden