Weinig perspectief voor Wajongers in landelijke regio’s – SW verdwijnt, regulier werk moeizaam

Weinig perspectief voor Wajongers in landelijke regio’s – SW verdwijnt, regulier werk moeizaam

Er bestaan grote regionale verschillen in het aantal bij reguliere werkgevers werkende Wajongers. Reden is de uiteenlopende kenmerken van de regionale arbeidsmarkt. Van oudsher is het aantal Wajongers relatief hoog in landelijke, sociaal-economisch zwakkere regio’s. Zo is het aantal Wajongers dat bij een reguliere werkgever werkt hoger in regio’s met relatief veel banen.

UWV brengt  in het Kennisverslag 2016-3 de regionale verschillen in beeld van de concentratie en arbeidsparticipatie van Wajongers en geeft hiervoor een verklaring. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Het aandeel Wajongers is relatief hoog in sociaal-economisch zwakke regio’s, onder andere vanwege de arbeidsmarktsituatie.
  • In landelijke regio’s, met name Noordoost-Groningen en Limburg, werken relatief veel Wajongers in de sociale werkvoorziening.
  • De sociale werkvoorziening wordt als gevolg van de Participatiewet afgebouwd. Door de relatief ongunstige arbeidsmarkt in sociaal-economisch zwakkere regio’s wordt het moeilijker om jongeren met een arbeidsbeperking aan werk te helpen.

Sociaal-economische zwakkere regio’s

De kansrijke bevolking trekt vanuit sociaal-economische zwakkere regio’s weg naar regio’s met meer werk. Als gevolg hiervan blijft de bevolking met een relatief lage sociaal economische status achter, waaronder Wajongers. Daarnaast is er een verband is tussen de sociaal-economische status bij ouders en de psychosociale problemen bij kinderen. Personen met psychosociale problemen vragen sneller een Wajonguitkering aan, zeker wanneer er weinig banen zijn.

Concurrentie op de arbeidsmarkt groot

De kans op een baan bij een reguliere werkgever hangt sterk samen met kenmerken van de regionale arbeidsmarkt. In sociaal-economisch zwakkere regio’s zijn relatief weinig banen. Hierdoor is de concurrentie op de arbeidsmarkt groot en wordt het moeilijker om mensen met een WWB- of Wajong-uitkering aan werk te helpen.

Veel Wajongers in de sociale werkvoorziening

In landelijke regio’s, en met name in Noordoost-Groningen en Limburg, werken relatief veel Wajongers in de sociale werkvoorziening. Als onderdeel van de Participatiewet wordt de sociale werkvoorziening afgebouwd door de instroom te stoppen. Om de arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder ook Wajongers, te bevorderen is door het kabinet en sociale partners afgesproken om per 2026 125.000 extra banen te creëren.

Lees meer in het UWV-Kennisverslag 2016-3 ‘Wajongers in de regio’

 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
gemeenteparticipatieswuwvwajong