Voor langdurig werklozen is werken aan employability belangrijker dan intensief zoeken

Hoe is effectieve re-integratie van werkzoekenden mogelijk? UWV en gemeenten zetten momenteel vooral in op veel zoeken en aanvaarden wat langskomt. Werk is werk, ook al is het tijdelijk en misschien niet helemaal geschikt. Maar wat draagt nou echt bij aan het vinden van passend werk, werk dat duurzaam is? Organisatiepsycholoog Koen ziet hier een belangrijk rol weggelegd voor employability. Zo vergroot employability de kans op re-integratie van langdurig werklozen: voor hen is dat belangrijker voor het vinden van werk dan intensief zoeken.

Employability staat voor: vaardigheden, kennis en attitudes die nodig zijn voor duurzame inzetbaarheid. Het gaat om de optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden.

Loopbaanidentiteit ontwikkelen

Jessie Koen concludeert in haar doctoraal onderzoek dat employability de kans vergroot op het vinden van passend werk wanneer intensief zoeken niet voldoende is, bijvoorbeeld bij een te klein  aanbod van banen.
Verplichte re-integratietrajecten kunnen de ontwikkeling van employability stimuleren, mits de deelnemers het traject nuttig vinden voor het vinden van werk, en het traject hen de mogelijkheid geeft om een loopbaanidentiteit te ontwikkelen. Daarnaast zorgt employability ervoor dat mensen betere zoekmethoden gebruiken, hun zoektocht volhouden, en passend werk kunnen vinden.

Succesfactoren

Koen onderzocht onder verschillende groepen werklozen (o.a. hoogopgeleide starters, langdurig werklozen, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt) welke factoren bijdragen aan succes in het vinden van passend werk, in situaties waarin alleen zoeken niet volstaat (bijvoorbeeld ten tijde van crisis).

Bruikbare en complete aanpak

Werkloosheid brengt niet alleen problemen met zich mee voor de werkloze zelf, maar ook hoge kosten voor de maatschappij. Met haar bevindingen laat Koen zien dat employability een bruikbare en complete aanpak kan zijn voor het vinden van passend (nieuw) werk, ook in moeilijke (arbeids-)omstandigheden.

Verplichte re-integratie niet nadelig

Een meer persoonsgerichte aanpak in het re-integratieproces (gericht op employability) is dan zeker zinvol, en hoeft een verplicht re-integratietraject niet nadelig te zijn mits deelnemers het zinvol vinden voor het vinden van werk.
Een goede voorbereiding is daarnaast voor alle werkzoekenden essentieel voor het vinden van passend werk, met name in slechtere economische omstandigheden.

Promotie 4 april 2013 Amsterdam

Drs. Jessie Koen promoveert op haar proefschrift “Prepare and Pursue: routes to suitable (re-) employment.” Promotor is mw. prof. dr. A.E.M. van Vianen. Co-promotor is mw. prof. dr. U.-C. Klehe (Justus-Liebig-Universität Gießen, Duitsland).

Link naar promotie » 

 

 

Lees ook: