Vijf redenen waarom outplacement aantrekkelijk blijft voor werkgevers

Vijf redenen waarom outplacement aantrekkelijk blijft voor werkgevers

Zijn met het nieuwe ontslagrecht de vergoedingen voor en daarmee ook het instrument outplacement zelf achterhaald? Niets lijkt minder waar. Ook met de nieuwe regels op het gebied van werk & zekerheid is outplacement meer dan ooit een slimme en sympathieke manier om medewerkers te laten vertrekken en te helpen bij de zoektocht naar een nieuwe baan of de start van een onderneming. Daar zijn vijf redenen voor.

  1. Het valt te verrekenen met de transitievergoeding

Een aparte vergoeding voor outplacement mag niet meer, maar werkgevers die zich inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers mogen deze kosten wel verrekenen met de transitievergoeding. En kosten voor loopbaanbegeleiding en outplacement kunnen hieronder vallen. Zo ontstaan er geen dubbele kosten voor de werkgever.

  1. Outplacement zorgt voor de optimale personeelscapaciteit

Er zijn momenten waarop het voor iedereen beter is dat de medewerker een andere baan vindt of een toekomst begint als zelfstandig ondernemer. Zulk outplacement is extra interessant omdat het aansluit bij de huidige tijdgeest: mensen nemen graag zelf het heft in handen.

  1. Het is een teken van goed werkgeverschap

Een werkgever die outplacement faciliteert, laat zien dat hij een goed werkgever is. De werkgever die zich bekommert om zijn mensen dwingt respect af en creëert een positief imago. Dit kan van belang zijn richting klanten, maar is ook maatschappelijk gezien positief omdat er geen aanspraak wordt gemaakt op WW. Het allerbelangrijkste is evenwel het gunstige effect op de achterblijvers. Outplacement geeft rust en energie in de hele organisatie.

  1. Outplacement levert geld op

Een soepele overgang van de ene naar de andere baan is ook belangrijk vanuit zakelijk oogpunt. Met de inzet van outplacement reduceert de werkgever de kans op ziekteverzuim, een negatieve werkhouding of productieverlies. Ook ontstaat er duidelijk zicht op beëindiging van het dienstverband.

  1. Het werkt: 2 op 3 trajecten resulteert in nieuwe baan

Uit een enquête van OVAL bleek dat de aangesloten outplacementbedrijven in 2014 ruim 10.000 outplacementtrajecten verzorgden en ruim 7.000 mensen via outplacement aan een nieuwe baan hebben geholpen.

Bron: MT

 

Lees ook: