Vier succesfactoren voor de arbeidsparticipatie van jongeren met licht verstandelijke beperking

Waarom is de ene jongere met een licht verstandelijke beperking in termen van arbeidsparticipatie succesvol en de andere niet? Uit een onderzoek van UWV blijkt dat het uitsluitend richten van interventies op de jongere weinig rendement heeft als de omgeving een negatieve invloed heeft op arbeidsdeelname. Bij jongeren bij wie er sprake is van overwegend belemmerende factoren zijn daarom naast een individuele aanpak ook interventies gewenst die zijn gericht op de omgeving.

Op verzoek van UWV is hier een onderzoek naar uitgevoerd door B&A. Aan de hand van 25 casusstudies is bekeken welke factoren bepalend zijn geweest voor succesvolle en niet succesvolle arbeidsparticipatie en welke beïnvloedingsmogelijkheden er zijn om de arbeidsparticipatie te bevorderen. 

Uit de resultaten blijken vier succesfactoren:

  1. het  beschikken over sociale en werknemersvaardigheden,
  2. een realistisch zelfbeeld,
  3. ondersteuning en stimulering vanuit het informele netwerk en
  4. een stabiele relatie met begeleiders bevorderend werken voor de arbeidsparticipatie van jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Daarentegen zijn er drie belangrijke belemmerende factoren:

  1. Een overspannen beeld van het eigen kunnen,
  2. een gebrek aan sociale vaardigheden in combinatie met een gedragsstoornis of andere bijkomende problematiek en
  3. het ontbreken van een ondersteunend informeel netwerk.

 

[maxbutton id=”6″ text=”Download het onderzoek ‘het moet kloppen’» ” url= “http://www.uwv.nl/overuwv/Images/BelemmerendeBevorderendeFactorenArbeidsparticipatieLVBJongeren_compleet.pdf ” ]

 


Lees ook:

Tags assigned to this article:
onderzoekparticipatiere-integratieuwvwajong