UWV verstrekt weer 5 duizend WW-uitkeringen meer in oktober

UWV verstrekt weer 5 duizend WW-uitkeringen meer in oktober

Oktober 2015 telde 421 duizend lopende WW-uitkeringen, 5 duizend meer dan in september en vrijwel evenveel als in oktober vorig jaar. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar nam met 8,1 procent relatief het sterkst toe. De toename bij de jongeren kan grotendeels verklaard worden door de stijging vanuit seizoensgevoelige sectoren zoals de horeca en de landbouw, waar jongeren sterk vertegenwoordigd zijn. Onder 55-plussers nam het aantal uitkeringen met 0,6 procent slechts licht toe in oktober. 

Meer nieuwe WW-uitkeringen aan 55-plussers

UWV verstrekte tot en met oktober dit jaar 478 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 4,4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Aan jongeren tot 25 jaar werden ruim 13 procent minder nieuwe uitkeringen verstrekt, terwijl onder 55-plussers het aantal nieuwe uitkeringen juist met bijna 10 procent toenam.
UWV ziet in de meeste sectoren een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Uitzondering is de sector vervoer en opslag met een stijging van bijna 12 procent.

Bron: UWV

 

 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
uwvwerkloosWW