UWV verlaagt tarief Jobcoaching met 7% per 1 september

UWV verlaagt vanaf 1 september 2012 het uurtarief voor jobcoaching met 7% naar €73,30 exclusief btw. Dit is een all-in tarief, waarin ook de reiskosten zijn opgenomen. Reden voor de verlaging is bezuiniging door UWV.

Aanleiding voor de aanpassing van het uurtarief voor jobcoaching is de noodzaak voor  UWV om te bezuinigen op voorzieningen. Dit treft vooral jobcoaching, omdat meer dan de helft van het totaal beschikbare budget naar deze voorziening gaat. Het nieuwe  uurtarief is vastgesteld op basis van een onafhankelijke marktconformiteitstoets, dat Bureau Berenschot in opdracht van UWV heeft uitgevoerd. Het gewijzigde tarief staat in het Besluit Beleidsregels UWV dat in de Staatscourant wordt gepubliceerd.

Overgangsregeling tot 1 maart
Volgens afspraak kent UWV de voorziening jobcoach voor een periode van een halfjaar  toe. Na een halfjaar kan UWV de voorziening voor weer een halfjaar voortzetten. Het tarief van €73,30 geldt voor alle jobcoachuren voor de periode van een halfjaar.
Deze periode moet op of na 1 september 2012 zijn gestart (nieuw toegekend) of voortgezet.

Is de halfjaarperiode voor 1 september 2012 gestart? Dan geldt er een  overgangsregeling. Het hogere tarief is dan nog uiterlijk tot 1 maart 2013 te declareren. Op 1 maart 2013 eindigt de overgangsregeling. Vanaf dan kunt u alleen  nog declareren volgens het tarief van € 73,30.

Heeft u vragen? Dan kunt u deze stellen via servicedeskreintegratie@uwv.nl

 

Lees ook: