UWV directeur Thissen: “We gaan voor meer menselijke maat komende jaren.”

UWV directeur Thissen: “We gaan voor meer menselijke maat komende jaren.”

“In de publieke opinie staat UWV er niet best op. De dienstverlening zou te onpersoonlijk zijn en het belang van de klant ondergeschikt aan de naleving en handhaving van de regelgeving.” Dat schrijft niet een criticaster, maar UWV zelf. “De leidende gedachte voor de komende jaren is dat we meer uitgaan van de individuele situatie van mensen door een meer toegankelijke, persoonlijke benadering van onze klanten”, zegt de nieuwe onderbaas van UWV Tof Thissen. “Gelukkig zijn voor volgend jaar extra middelen beschikbaar om de dienstverlening te verbeteren.”

Hij verwacht met het extra geld 20-30 duizend extra persoonlijke gesprekken te faciliteren. Beter dan niets of een druppel op de door de politieke beleidsmakers tijdens de crisis extra heet gemaakte gloeiende plaat?

“In de lawine aan publiciteit dreigt weleens vergeten te worden dat er ook heel veel goed gaat bij UWV. (..) Maar goed, ik ben de laatste om de problemen te bagatelliseren. We moeten wel degelijk snel een forse slag maken naar een meer toegankelijke, persoonlijke benadering van onze klanten. Gelukkig zijn voor volgend jaar extra middelen beschikbaar om de dienstverlening te verbeteren.”

“ Maar het is niet alleen een kwestie van meer geld”, vertelt kamerlid PvdA-er Vermeij. “Een andere, persoonlijker, dienstverlening vraagt ook om een andere cultuur. Mijn indruk is dat UWV een beetje te wantrouwend is geworden, te veel de nadruk legt op controle en handhaving, in plaats van naast de mensen te gaan staan. Een cultuurverandering dwing je niet af met geld, maar moet van binnenuit komen. Dat kost tijd en overredingskracht, maar dat moet nu kunnen lukken.”

De extra miljoenen zijn deels bestemd voor extra dienstverlening aan mensen uit de zorgsector. Thissen: “De groep werkloze zorgverleners heeft een aantal kenmerken die het risico op langdurige werkloosheid met zich meedragen. Daar gaan we dus extra aandacht aan besteden.”

Een ander deel van het extra budget gaat naar wat Thissen de ‘nieuwe dienstverlening’ noemt. “Dat wil zeggen dat voortaan de persoonlijke situatie van onze klanten leidend is en niet of en tot welke doelgroep hij of zij behoort. Van dat denken in doelgroepen willen we sowieso af. Maar goed, met de mensen van wie wij als professionals inschatten dat zij de kans lopen op langdurige werkloosheid hebben we straks weer face-to-face contact. Ik schat dat we met dat extra geld zo’n 20.000 à 30.000 gesprekken kunnen voeren. Dat is een stap vooruit, maar niet genoeg om te doen wat we graag zouden willen doen.”

Tot slot komt de politicus in Thissen nog even naar voren: “Behalve meer geld heb ik nog een andere wens en dat is dat we worden gefinancierd op basis van onze publieke bijdrage aan het domein van arbeidsmarkt, ongeacht de conjunctuur. Eigenlijk net zoals de brandweer, die wordt ook niet afgerekend op het aantal branden en rampen.”

Lees hier het hele artikel in UWV Magazine

 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
uwvWW