Trainer / coach voor de werkacademie gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer zoekt een trainer / coach voor de werkacademie. De werkacademie is een intensief re-integratieproject van 6 weken voor werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt die direct regulier aan het werk kunnen. De werkzoekenden krijgen 4 dagdelen groepsgewijs training en coaching op het gebied van het vinden en houden van werk. Er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd of opleidingsniveau van de werkzoekenden. Daar waar nodig is er ruimte voor individuele begeleiding en coaching.

Onderstaande workshops worden binnen het traject van 6 weken gegeven:

 • het stellen van realistische doelen en het maken van een plan van aanpak
 • CV en sollicitatiebrief
 • het sollicitatiegesprek
 • competenties (kwaliteiten) en leerpunten (zwakke kanten)
 • presenteer jezelf bij een werkgever of uitzendbureau met de STARR-methode
 • moeilijke en vaak gestelde vragen tijdens een sollicitatiegesprek
 • welke zoekkanalen zijn er en welke zijn het meest succesvol?
 • telefoneren, netwerken, sociale media
 • omgaan met veranderingen
 • assertief handelen en de voordelen daarvan
 • passie en energie, sturend of slachtoffer?

Om de kwaliteit van het re-integratieproject te waarborgen moeten de trainers/coaches van de werkacademie over een aantal vaardigheden en competenties beschikken. Deze vaardigheden en competenties staan hieronder beschreven. De trainer-/coach van de werkacademie…

 • beschikt over de volgende trainer- en coachvaardigheden:
  • kan zowel groepsgewijs als individueel trainingen verzorgen en coachen
  • heeft kennis van nieuwe theorieën en ontwikkelingen op het gebied van training- en coaching en is in staat deze methodisch toe te passen
  • kan met allerlei soorten mensen (niveau, opleiding, positie) omgaan
  • beheerst het repertoire aan oefenvormen, methoden en interventies, gerelateerd aan training- en coaching
  • beheerst communicatieve vaardigheden op inhoud- en betrekkingsniveau
  • kan ondersteunende vaardigheden bij het proces van training- en coaching toepassen zoals het observeren, geven van feedback, luisteren, afspreken en aanspreken, interveniëren en confronteren
  • kan optreden als zelfstandig trainer, coach en adviseur
  • heeft respect voor gedragingen, gewoonten en opvattingen die anders zijn dan de eigen
  • kan anderen motiveren en stimuleren tot verandering
  • kan presenteren en op een heldere wijze informatie overbrengen
  • kan trainingsbehoeften analyseren en daarop inspelen
  • kan trainingsoefeningen en cases schrijven die aansluiten bij de groep en haar leerdoelen
 • beheerst de volgende trainingsmethoden:
  • rollenspel
  • vaardigheidsoefeningen
  • spelvormen
  • simulatie
  • interactie
 • heeft theoretische en praktische kennis van:
  • communicatieleer en communicatieprincipes
  • groepsdynamica
  • onderhandelen
  • conflicthantering
  • probleemoplossing
  • samenwerking
  • leiding geven
 • beheerst trainingsprocedures rond:
  • kennismaking
  • groepsopsplitsing
  • evaluatie
 • kan didactisch omgaan met:
  • videoapparatuur
  • beamer
  • powerpoint
  • overheadprojector

Gunningscriteria (weging)

 • Een relevante afgeronde HBO-opleiding (40%)
 • Heeft minimaal 3 jaar ervaring gedurende de laatste 5 jaar in als trainer / re-integratiecoach (60%)

  Ga hier rechtstreeks naar deze vacature

WACHT!
Abonneer je nu eerst nog even op de gratis nieuwsbrief
met de meest actuele vacatures in de werkbranche!
Vacature e-mail nieuwsbrief aanmelden

Klik op de afbeelding

 

Lees ook: