Label "werkgever"

Naar de homepage

Werkgevers met flexverslaving benadelen uiteindelijk ook het eigen bedrijf

De kritiek van werkgevers op wetten en afspraken om de doorschietende flexibilisering aan te pakken is niet terecht. Het tegengeluid is te horen van een elftal

Lees verder

Klijnsma: Gemeenten, UWV en werkgevers mogen anticiperen op verbeteringen Participatiewet en Wet banenafspraak

Naar aanleiding van signalen van werkgevers en gemeenten wil staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het makkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking aan

Lees verder

Oudere werknemers ‘framen’ helpt echt niet bij aanpak werkloosheid 45+

Onlangs zochten werkgeversorganisaties weer eens uitgebreid de publiciteit op met de boodschap dat het afgelopen moet zijn met de ‘bevoordeling van oudere werknemers‘. Als we

Lees verder

Werkgevers claimen vervulling belofte met ruim 7.500 banen voor mensen met een beperking

De belofte die het bedrijfsleven twee jaar geleden gaf in het kader van het sociaal akkoord en de Participatiewet, is ingelost. Werkgevers hebben de afgelopen twee

Lees verder

Werkgevers en werkzoekende jongeren kunnen elkaar moeilijk vinden

De mismatch bij jongeren op de arbeidsmarkt is hoog, in veel gevallen sluiten vraag en aanbod niet op elkaar aan. In heel Nederland zijn bijna

Lees verder

Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2016

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2016. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij

Lees verder

Onderwijs zorgt voor 2 x meer burn-outklachten dan landbouw

Een op de zeven werknemers, dat is ruim 14 procent, had in 2014 burn-outklachten. Minstens een paar keer per maand voelden zij zich bijvoorbeeld leeg

Lees verder

Dalend aantal WW-uitkeringen betekent minder kosten voor veel werkgevers in 2016

Het aantal WW-uitkeringen neemt dit jaar naar verwachting met 24.000 af tot 417.000. In 2016 zet de daling door. UWV verwacht dat eind 2016 aan

Lees verder

22 miljoen subsidie voor werkgevers voor duurzame inzetbaarheid, aanvraag start 19 oktober

Bedrijven en instellingen die hun mensen langer en gezonder aan het werk willen houden, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en

Lees verder

Max €75.000 en nog 9 antwoorden op vragen over de transitievergoeding

Per 1 juli 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding bij ontslag. De transitievergoeding vervangt de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. Het geven van

Lees verder