Label "werkgelegenheid"

Naar de homepage

Okun zei het al: Werkloosheid daalt pas bij structureel meer dan 2% economische groei

De werkloosheid in Nederland daalt weer. Dit gaat echter langzamer dan gebruikelijk. De economische groei is nog maar net hoog genoeg voor een afnemende werkloosheid.

Lees verder

Meer mensen aan het werk in februari, maar ook meer werklozen

In februari nam het aantal werklozen weer met 7 duizend toe tot in totaal 581 duizend, dat is 6,5 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over

Lees verder

Digitalisering zorgt nu al voor halvering werkgelegenheid grafische sector

De werkgelegenheid in de grafische industrie is de afgelopen tien jaar fors gekrompen. Van de 45.000 banen van werknemers en zelfstandigen die de sector in

Lees verder

25 banen voor Wajongers bij kringloopbedrijven, nog 175 te gaan

Gemiddeld in elke kringloopwinkel een Wajonger aan het werk. Dat moet in twee jaar tijd 200 werkplekken opleveren, zo is de afspraak tussen UWV en

Lees verder

Werk aan de winkel! (voor te veel mensen raakt het glas behoorlijk leeg)

Het economisch herstel vertaalt zich nog lang niet in een herstel van werk & inkomen voor alle Nederlanders. Integendeel, 2015 boekte een aantal trieste records.

Lees verder

Ruime arbeidsmarkt drukt lonen, werkloosheidscijfers maskeren werkelijkheid

Er is een enorm arbeidspotentieel dat niet wordt gebruikt. De arbeidsmarkt is veel ruimer dan de officiële cijfers over werkloosheid laten zien. Naast 587 duizend

Lees verder

Grote toename flexwerk en deeltijdwerk onder baanvinders in 10 jaar tijd

In 2015 is het aantal mensen met betaald werk met 40 duizend gegroeid. In totaal stroomden er 1,2 miljoen in, maar stopten er ook 1,16

Lees verder

Werkloosheid daalt naar 6,5%, onder 45-plussers zelfs naar 6,2%

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand. In januari waren er 574 duizend werklozen en was 6,5

Lees verder

Deze 27 beroepen zijn het meest kansrijk voor een baan in 2016

Medewerkers klantenservice, programmeurs, optometristen en transportplanners zijn ‘hot’. Zij voeren de lijst aan van kansrijke beroepen in 2016. Om werkzoekenden en starters op weg te

Lees verder

“Zonder stevige daling van de werkloosheid is de crisis echt nog niet voorbij!”

“Het werkloosheidscijfer blijft keer-op-keer sappelen. De cijfers van vandaag zijn gelukkig weer licht positief, maar het tempo van daling blijft te laag. Ook het feit

Lees verder