Label "sw"

Naar de homepage

Weinig perspectief voor Wajongers in landelijke regio’s – SW verdwijnt, regulier werk moeizaam

Er bestaan grote regionale verschillen in het aantal bij reguliere werkgevers werkende Wajongers. Reden is de uiteenlopende kenmerken van de regionale arbeidsmarkt. Van oudsher is

Lees verder

Eenmalig €325 bruto door definitief akkoord cao Sociale Werkvoorziening 2015–2018

Na ruim 2 jaar van overleg, onderhandelen, afbreken en de nodige acties van SW-ers is er nu eindelijk een nieuwe cao voor de Sociale Werkvoorziening.

Lees verder

Duurzame begeleiding arbeidsbeperkten niet vanzelfsprekend maar wel hard nodig

Het is meer dan ooit nodig om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden naar hun nieuwe baan. Daarvoor blijft de kennis van sociale werkbedrijven hard

Lees verder

Provincies wel op schema met creëren van extra garantiebanen

De provincies hebben hun doelstelling van 41 garantiebanen in 2015 ruimschoots gehaald. Afgelopen jaar zijn er ruim 49 garantiebanen gerealiseerd in de sector provincies. Dat

Lees verder

Meer werk én beter milieu door project Band op Spanning in Utrecht

Een beter milieu, meer werk, veiliger rijden én minder kosten. Welke autorijder droomt daar niet van? Dat het samen kan gaan bewijzen ze in Utrecht.

Lees verder

Noordelijke publiek-private samenwerking goed voor 100 leerwerkplekken onderkant arbeidsmarkt

De gemeenten Groningen en Assen tekenden een convenant met de bedrijven Muelink & Grol Group en re-integratiebedrijf Meesterwerk. Het doel is om in de komende

Lees verder

Den Haag geeft als eerste gemeente 200 SW’ers de ambtenarenstatus

De gemeente Den Haag is naar eigen zeggen de eerste gemeente die SW-ers in dienst neemt. Het gaat om 200 mensen met een arbeidsbeperking beschut

Lees verder

Job Cohen (Cedris) ziet slecht weer aankomen voor sociale werkbedrijven

De financiële resultaten zijn verbeterd, maar er dreigen donkere wolken in het verschiet voor de sociale werkbedrijven. Dat blijkt uit de cijfers van sociale werkbedrijven over

Lees verder

Er werken al 37.000 mensen met een beperking bij gewone werkgevers

“Werkgevers willen wel, als je het ze makkelijk maakt.” Van de 100.000 Wsw’ers werken er nu 37.000 bij gewone werkgevers. Dat zijn er 2.500 méér

Lees verder

Eindstand WSW: 103 duizend – twee op drie is ouder dan 45 jaar

Eind 2014 werkten er 103.000 mensen met een arbeidshandicap via de Wet sociale werkvoorziening (WSW) op een sociale werkplek of bij particuliere bedrijven. Bijna tweederde daarvan

Lees verder