Skillen & chillen – 50 jongeren bedenken 5 nieuwe visies op de arbeidsmarkt van morgen

Skillen & chillen – 50 jongeren bedenken 5 nieuwe visies op de arbeidsmarkt van morgen

“De arbeidsmarkt is nog lang niet af. De WWZ blijkt nu al niet perfect te zijn. Om een alternatief voor het huidige stelsel te hebben, zijn ideeën nodig. Vooral ideeën van de jongere generatie, omdat die hiermee moet werken.” Michiel Heitkamp, voorzitter CNV Jongeren, is enthousiast tijdens de presentatie van het ReflexLab. Vijftig jonge Nederlandse denkers onderzochten binnen en buiten de gebaande paden naar nieuwe mogelijkheden voor scholing, duurzame inzetbaarheid, moderne arbeidsvoorwaarden, de Europese arbeidsmarkt en minder starre scheiding van vast en flexibel werk. Resultaat: Vijf visies op de toekomst van de arbeidsmarkt en de rol van flexwerk.  

Het ReflexLAB is een platform voor jongeren met een mening over flexwerk, een initiatief van FNV Jong, CNV Jongeren en, ja daar zijn ze weer, de (uitzend)brancheorganisatie ABU. Vijftig jongeren zijn in oktober 2014 aan de slag gegaan tijdens masterclasses en speciale ‘LAB-sessies’ om de nieuwe visies te ontwikkelen. Zij bepaalden zelf de thema’s en insteek van de vraagstukken en zijn bij de uitwerking geholpen door experts. De 5 visies in het kort beschreven.

1. Zekerheden loskoppelen

Deze werkgroep bekeek de mogelijkheden om scholing los te koppelen van sectoren en (arbeids)contractvormen. Een nationaal scholingsfonds (kweekfonds) moet dat mogelijk maken en direct helpen het ‘oerwoud’ aan bekostigingsmogelijkheden te ordenen. De traditionele sectorgrenzen van opleidings- en ontwikkelingsfondsen moet daarbij los worden gelaten. Belangrijke uitgangspunten: een leven lang leren, betere arbeidsmarktkansen en om- en competentiegerichte scholing voor kwetsbare groepen, werknemers in krimpsectoren en werkzoekenden. De werkgroep adviseert verder te zorgen voor meer inzicht in baankansen en bewustwording van scholing onder kwetsbare groepen werknemers.

2. Duurzame inzetbaarheid of skillen & chillen

Om te zorgen voor meer duurzame inzetbaarheid adviseert een andere werkgroep om een nieuw platform te creëren: STAPP (gericht op: Start, Teach, Action, Person en Play). Dit moet zorgen voor – vrij vertaald – een meer zelfbewust startpunt van jonge werknemers, moderner onderwijs, meer ondernemerschap, persoonlijkheidsontwikkeling en plezier in het werk. Ook leverde het onderzoek een alternatieve naam op voor ‘duurzame inzetbaarheid’, volgens de werkgroep een te vage term voor jongeren. Het alternatief: skillen & chillen, gericht op anticiperen op betere arbeidsmarktkansen, maar ook met ruimte om jong te zijn.

3. Gulden middenweg

Deze werkgroep zocht naar nieuwe balans tussen vast en flexwerk. Dit leverde een langetermijnvisie op met een oproep om te experimenteren met nieuwe voorzieningen om acht belangrijke obstakels weg te nemen. Zoals starre regels van de overheid, voor hypotheken (vast contract) en bijvoorbeeld pensioenen.

4. Baas over je eigen arbeidsvoorwaarden

Deze werkgroep bekeek hoe arbeidsvoorwaarden meer passend kunnen worden voor jongeren en hoe zij hier meer bij betrokken kunnen worden. Na het organiseren van een enquête en een congres pleit de werkgroep voor een speciale jongeren-cao. Want 80% van de jongeren wil de cao behouden, maar jongeren voelen zich vaak niet vertegenwoordigd (60%). Zij willen meer individuele keuzemogelijkheden (75%) en 85% wil digitaal betrokken worden bij de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden. Een ‘collectief schuifsysteem’ moet zorgen voor extra keuzemogelijkheden, naast betere benutting van de mogelijkheden die er al zijn.

5. Europa

Deze werkgroep keek naar de mismatch op de Europese arbeidsmarkt (2 miljoen vacatures). Meer Europese mobiliteit kan dit helpen oplossen door lidstaten ‘dichter bij’ elkaar te brengen. Vooral door jongeren de mogelijkheid te bieden vakopleidingen (deels) in een andere lidstaat te volgen. De visie is vooral gericht op mbo-studenten, aangezien voor hoger opgeleiden al meer mogelijkheden bestaan. De visie doet voorstellen voor het benutten van leerwerkplekken voor korte periodes (1-2 semesters) en langere. Niet alleen met aandacht voor de financiering, maar ook voor voorlichting. Daar is volgens de werkgroep veel behoefte aan, bijvoorbeeld via loopbaanbegeleiding, gastlessen en door betere vindbaarheid van bestaande instrumenten (zoals de websites EU Skills Panorama en Eures).

Voor wie verder wil kijken en lezen hoe en wat de jongeren hebben bedacht, kan terecht op de site van ReflexLab. Klik op de knop hieronder.

  ReflexLab

 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
flexjongerentoekomstwerkmarkt