Robots zorgen voor meer welvaart én ander werk: Hoe gaan we dat verdelen?

Robots zorgen voor meer welvaart én ander werk: Hoe gaan we dat verdelen?

Er zullen zeker veel banen verloren gaan door verdere automatisering en robotisering. Maar nieuwe technologie is ook een bron van groeiende welvaart. Het probleem is vooral hoe we die welvaart gaan verdelen, ook op het gebied van werkgelegenheid. “Want er verdwijnen banen maar er ontstaat ook nieuw werk”, stelt econoom Ter Weel. “Hoe gaan we die transitie vormgeven?”

Bas ter Weel, hoogleraar economie Maastricht University en onderdirecteur CPB, spreekt zich hierover uit op Me Judice, het discussieplatform voor economen. Kader van het gesprek is de uitgave van de jaarlijkse Preadviezen van de economenclub KVS. Al meer dan 100 jaar geven experts, erkende deskundigen uit de wetenschap en de praktijk, hierin hun visie op de huidige trends en mogelijke hervormingen voor de toekomst. Dit jaar staan De Preadviezen in het teken van de impact die technologie en technologische verandering heeft op het functioneren van de arbeidsmarkt.

Ter Weel c.s. is niet beducht voor verlies van werkgelegenheid. “In discussies lijkt het soms dat de mens de wedstrijd tegen de machine aan het verliezen is, maar waar veel banen verloren zijn gegaan in landbouw en later industrie zijn er nog meer banen bijgekomen waardoor werkgelegenheid en productiviteit zijn toegenomen.”

Belangrijk is wel te zien dat de aard van het werk sterk kan veranderen. “De automatisering en mechanisering van de jaren 80 trof vooral de laagopgeleiden, nu zijn het middenopgeleiden (MBO,HAVO,VWO) die last hebben van de nieuwe technologie. Daar tegenover staat de creatie van nieuwe banen die twintig jaar geleden nog niet bestonden.”

De vrees dat bestaande banen verloren gaan door bijvoorbeeld robotisering is dan ook zeker terecht. Maar, stelt Ter Weel, er komen ook weer nieuwe banen bij.
De grote vraag voor de arbeidsmarkt van de toekomst is dan: “Hoe zorg je ervoor dat mensen geschikt zijn voor dat nieuwe werk?”

Bron: Bas ter Weel, “Bas ter Weel over match mens en machine”, Me Judice, 11 december 2015.

 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
robottoekomstwerkgelegenheidwerkmarkt