Procescoördinator doorzorg gedetineerden gemeente Súdwest Fryslân

VACATURE – De gemeente Súdwest Fryslân zoekt een Procescoordinator doorzorg gedetineerden. Uitgangspunt bij doorzorg is het realiseren van een persoonsgerichte aanpak. Hierbij worden de activiteiten voor, tijdens en na detentie op elkaar afgestemd, waardoor ze elkaar versterken. Als procescoördinator doorzorg gedetineerden ben je hierbij een essentiële ‘spin in het web’. Je bent namens de gemeente regievoerder over de benodigde nazorgacties en voor alle ketenpartners het aanspreekpunt als het gaat om de doorzorg van (ex)gedetineerden.

Je voert je werkzaamheden uit voor de gemeente Súdwest-Fryslân en hebt tevens zitting in het Veiligheidshuis Fryslân. Het Veiligheidshuis Fryslân is een netwerksamenwerking tussen justitiële partners, zorgpartners en gemeenten. Het Veiligheidshuis focust zich op personen en gezinnen waarbij sprake is van meervoudige complexe problematiek. Het gaat om mensen die zich schuldig maken aan strafbare feiten, geweld, overlast veroorzaken, voor maatschappelijke onrust zorgen en/of de (openbare orde en) veiligheid aantasten. Je voert deze coördinatietaak ook uit voor de gemeenten De Friese Meren i.o. en Littenseradiel en vertegenwoordigt de regio Zuidwest in het Veiligheidshuis Fryslân als het gaat om de doorzorg van (ex)gedetineerden.

Functieomschrijving

Als procescoördinator doorzorg gedetineerden draag je bij aan het ontwikkelen van een integrale aanpak op het terrein van doorzorg van gedetineerden. In het verlengde hiervan houd je je bezig met coördinerende, beleidsmatige en uitvoerende taken.

Taken

 • Administratief verwerken van de gegevens uit het Digitaal Platform Aansluiting Nazorg (DPAN), waar dit de meldingen over in- en uitstroom van gedetineerden betreft.
 • Op basis van de DPAN-meldingen partners informeren over het begin en einde van detentie.
 • Indien nodig initiëren en organiseren van maatwerk-overleggen op persoonsniveau waarbij je de regie voert op het maken van een plan van aanpak voor de betreffende persoon. Dit ter voorkoming van recidive, maatschappelijke onrust of onveiligheid.
 • Ervoor zorgdragen dat knelpunten in de uitvoering door partners worden opgepakt. Hierin een coördinerende en adviserende rol spelen.
 • Bij terugkeer naar de samenleving van BIJ klanten (doelgroep: zedendelinquenten en ernstige geweldsdelicten) een risico-analyse maken over de effecten op de openbare orde in de leefomgeving/buurt/wijk. Dit ten behoeve van en advies van de veiligheidsadviseur aan de burgemeester.
 • Mee-ontwikkelen en vormgeven van de doorzorg aan gedetineerden. Het uitbreiden van de multidisciplinaire samenwerking tussen partners op alle leefgebieden (inkomen, dagbesteding huisvesting etc.). Het komen tot structurele afspraken over informatie-uitwisseling, werkprocessen, evenals taak- en rolverdeling.

Op basis van ervaring uit de praktijk mee ontwikkelen van (gemeentelijk) beleid en waar van toepassing voor het Veiligheids-huis Fryslân, in relatie tot de doorzorg van (ex)gedetineerden.

Functie-eisen

Je bent iemand die:

 • een opleiding op minimaal HBO-niveau heeft;
 • ruime ervaring heeft in een vergelijkbare coördinerende functie, het liefst bij de overheid of een maatschappelijke organisatie;
 • ervaring en affiniteit heeft met deze doelgroep;
 • initiatief neemt om samenwerking te bevorderen en daarbij probleemoplossend te werk gaat en beschikt over goede regisserende vaardigheden;
 • situaties goed kan inschatten en hierop kan anticiperen;
 • een actieve en positieve opstelling heeft naar betrokken ketenorganisaties;
 • sterke communicatieve en sociale vaardigheden en veel overtuigingskracht heeft;
 • discreet en integer omgaat met vertrouwelijke informatie;
 • een resultaatgerichte houding heeft en doortastend te werk gaat;
 • affiniteit heeft met openbare orde en veiligheid; kennis van de WMO en WWB is een pre.

Wij bieden

 • Een veelzijdige en interessante functie in een dynamische samenwerkingsomgeving;
 • Deze functie is ingedeeld in het generieke functieprofiel (Beleids)adviseur C, wat overeenkomt met een salaris van minimaal € 2.370,- (aanloopschaal 9) tot maximaal € 3.896,- (functieschaal 10) bruto per maand exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (bij een volledig dienstverband);
 • prima secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, uitgebreid cafetaria-model, flexibele werktijden en opleidingsmogelijkheden.
 • Het betreft een functie voor onbepaalde tijd.

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. In de sollicitatieprocedure genieten interne kandidaten, volgens de interne regels voor werving en selectie, voorrang.

Solliciteren kan tot en met 5 januari 2014; De gesprekken vinden plaats in Sneek op donderdag 9 januari 2014. De uitnodigingen voor de gesprekken worden 7 januari 2014 verzonden.

Wil je meer weten?

 

[maxbutton id=”1″ url=”http://www.werkeninfriesland.nl/vacature/procescoordinator-doorzorg-gedetineerden-2/”]

 


 

Lees ook: