Pilots voor inpassing van SW-medewerkers op de basisschool van start

Inclusief iedereen

Het Primair Onderwijs en de SW-sector gaan in 2014 tien pilots realiseren waarbij SW-medewerkers worden geplaatst op ondersteunende functies in het primair onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs (AP PO) en SBCM hebben hier onlangs afspraken over gemaakt. In de pilots zal met behulp van functiecreatie inzichtelijk worden gemaakt wat de mogelijkheden zijn. De ervaringen worden gedeeld binnen de sectoren SW en Primair Onderwijs.

In het in april 2013 afgesloten sociaal akkoord is afgesproken 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, te bereiken in 2026. Voor het primair onderwijs betekent dit 400 banen per jaar.

Wat is de aanpak?

Op diverse plaatsen in het land werken het Primair Onderwijs en SW-organisaties al samen. Om een vliegende start te maken met de pilots, maken SBCM en AP PO graag gebruik van bestaande ervaringen. Deze maand zal daarom eerst een korte inventarisatie plaatsvinden onder SW-organisaties.
Daarnaast worden SW-organisaties en werkgevers in het Primair Onderwijs geworven om invulling te geven aan de pilots. Van SW-organisaties wordt verwacht dat de betrokken professional de SBCM-training functiecreatie heeft gevolgd. SBCM en AP PO doen zo nodig de koppeling tussen werkgever en SW-organisatie, de procesbegeleiding, monitoring en stellen na afloop een beknopte handreiking op.

Bron: SBCM »

 


 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
gemeenteinclusiefonderwijsparticipatiesw