Overleg Tweede Kamer over aanpassingen Participatiewet

Door ziekte van staatssecretaris Klijnsma is het overleg van de Tweede Kamer over de Participatiewet van woensdag 2 maart verplaatst naar 16 maart 2016.

De Participatiewet is bedoeld om zo veel mogelijk mensen aan een baan te helpen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Het liefst gaat het daarbij om een reguliere baan. De wet vervangt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong (voor jonggehandicapten).

Banenafspraak

Naast de Participatiewet heeft het kabinet met de sociale partners afgesproken om de komende tien jaar 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een handicap of andere arbeidsbeperking, zoals jonggehandicapten. Dit is geregeld in de Wet Banenafspraak. Het UWV beoordeelt wie in aanmerking komt voor begeleiding volgens de banenafspraak.

Banen creëren

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat arbeidsgehandicapten aan de slag kunnen. Zij kunnen daarbij een aantal instrumenten inzetten om werkgevers te ondersteunen bij het creëren van de banen. De meest gebruikte zijn: loonkostensubsidie, no riskpolis en job coaching. Werkgevers zijn vooral bekend met de loonkostensubsidie, bedoeld als aanvulling voor werknemers die door hun handicap niet het minimumloon kunnen verdienen.

Werkgevers vinden de informatievoorziening over de instrumenten soms onduidelijk. Ook vinden  ze dat ze veel administratieve handelingen moeten verrichten. Mensen die onder de Participatiewet vallen, vinden de begeleiding door UWV en gemeenten over het algemeen voldoende. Een op de drie denkt dat de dienstverlening heeft bijgedragen tot een grotere kans op werk.

Knelpunten

Gemeenten en werkgevers lopen nog wel tegen knelpunten aan. Zo zouden de criteria te streng zijn om in aanmerking te komen voor een baan volgens de banenafspraak en voor beschut werk. Ook blijkt het lastig te zijn de juiste mensen te matchen met het werk dat beschikbaar is. Staatssecretaris Klijnsma gaat daarom de Participatiewet en de Wet banenafspraak vereenvoudigen.

Verbeteringen

Een van de wijzigingen is dat leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs voortaan aangewezen kunnen worden als doelgroep voor de banenafspraak zonder beoordeling van het UWV. Ook kunnen werkgevers loonkostensubsidie aanvragen voor jongeren die ze al in dienst hebben. Voor sommige aanpassingen is een wetswijziging nodig. Die wil de staatssecretaris voor de zomer naar de Tweede Kamer sturen. Maar gemeenten en UWV mogen alvast vooruitlopen op deze veranderingen.

Klik hier voor de vergaderstukken van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
gemeenteparticipatiepolitiekTweede Kamer