Nieuwe Praktijkroute voor bepalen doelgroep banenafspraak

by De WerkMarkt | 1 december 2016 14:54

Meer mensen bij gewone werkgevers aan het werk. Dat is een belangrijke doelstelling van de Participatiewet. Onderdeel om dat te bereiken is de banenafspraak. In totaal 125.000 extra arbeidsplekken creëren voor mensen met een arbeidsbeperking in 10 jaar tijd. Belangrijk daarin is weer te bepalen wie tot de doelgroep behoort. De huidige manier via UWV wordt echter door gemeenten en werkgevers als bureaucratisch en omslachtig ervaren. De nieuwe Praktijkroute moet daar uitkomst voor bieden.

In het wetsvoorstel voor de wettelijke verankering van beschut werk van 29 november 2016 is ook de zogenoemde Praktijkroute opgenomen. Die maakt het eenvoudiger om vast te stellen of iemand tot de doelgroep van de banenafspraak hoort. Dit kan dan ook gebeuren  door op de werkplek zelf te bekijken of iemand vanwege zijn of haar beperkingen niet in staat is het wettelijk minimum loon te verdienen.
Gemeenten en werkgevers drongen hier op aan omdat die Praktijkroute minder bureaucratisch en omslachtig zou zijn.

Bron: Rijksoverheid

Lees ook:
Endnotes:
  1. Weinig perspectief voor Wajongers in landelijke regio’s – SW verdwijnt, regulier werk moeizaam: http://www.dewerkmarkt.nl/weinig-perspectief-voor-wajongers-in-landelijke-regios-sw-verdwijnt-regulier-werk-moeizaam/
  2. Klijnsma: Gemeenten, UWV en werkgevers mogen anticiperen op verbeteringen Participatiewet en Wet banenafspraak: http://www.dewerkmarkt.nl/klijnsma-gemeenten-uwv-en-werkgevers-mogen-anticiperen-op-verbeteringen-participatiewet-en-wet-banenafspraak/
  3. 6 op de 10 aanvragen voor doelgroepregister Participatiewet goedgekeurd door UWV: http://www.dewerkmarkt.nl/6-op-de-10-aanvragen-voor-doelgroepregister-participatiewet-goedgekeurd-door-uwv/
  4. Gemeenten moeten duizenden euros per beschutte werkplek bijleggen: http://www.dewerkmarkt.nl/gemeenten-moeten-duizenden-euros-per-beschutte-werkplek-bijleggen/
  5. Extra duwtje in de rug moet 23 duizend werkloze jongeren aan de slag krijgen: http://www.dewerkmarkt.nl/extra-duwtje-in-de-rug-moet-23-duizend-werkloze-jongeren-aan-de-slag-krijgen/
  6. Gemeenten en arbeidsmarktregio’s zijn niet verplicht om publieke site werk.nl te gebruiken: http://www.dewerkmarkt.nl/gemeenten-en-arbeidsmarktregios-zijn-niet-verplicht-om-publieke-site-werk-nl-te-gebruiken/
  7. Zeven vragen én antwoorden over inzet jobcoaches voor begeleiding werknemers met een beperking: http://www.dewerkmarkt.nl/zeven-vragen-en-antwoorden-over-inzet-jobcoaches-voor-begeleiding-werknemers-met-een-beperking/

Source URL: http://www.dewerkmarkt.nl/nieuwe-praktijkroute-voor-bepalen-doelgroep-banenafspraak/