Nieuwe bijstandgerechtigden kunnen beter eerst werk zoeken voordat zij op vakantie gaan

Nieuwe bijstandgerechtigden kunnen beter eerst werk zoeken voordat zij op vakantie gaan

Mensen die nog maar net bijstand ontvangen, moeten eerst maar eens actief op zoek gaan naar werk, voordat zij een paar weken met vakantie gaan. Dat vindt de VVD Tweede Kamerlid Sjoerd Potter. Hij kaart de kwestie aan tijdens een debat met staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) in het kader van de Wet Werk en Bijstand. De VVD wil dat Klijnsma een onderzoek start naar de problematiek, om de wet op dit punt aan te passen. Coalitiepartner PvdA, Groen Links en de FNV vinden dat de VVD zich beter op zaken kan richten die echt helpen, zoals lagere lasten op arbeid.  

Volgens de wet kunnen mensen die in de bijstand belanden, direct al voor een langere, aaneengesloten periode vakantie opnemen. De VVD vindt dat een verkeerde zaak, omdat bijstandsgerechtigden in deze periode niet beschikbaar zijn voor een baan, niet solliciteren en zo de kans op uitstroom frustreren.

Recht op vier weken vakantie

“De VVD vindt dat iedere bijstandsgerechtigde recht heeft op vier weken vakantie op jaarbasis. Maar afspraak is wel dat mensen in de bijstand alles op alles zetten om zo snel mogelijk aan het werk komen. We hebben het hier immers over een laatste –tijdelijk- vangnet, opgebracht door de belastingbetaler. Een actieve houding van de kant van bijstandsontvangers past daar bij. En dan helpt het niet dat je direct al je kansen op een baan verkleint, door een drie, vier weken weg te gaan. Zeker niet tijdens de vakantieperiode, waarin veel ondernemers zitten te springen om tijdelijke krachten. Ik denk aan seizoenswerk in de steigerbouw voor evenementen en festivals, horecawerk, of werk in de kassen.”

Gemiste kans

De VVD wijst er bovendien op dat uit onderzoek blijkt, dat de kans op uitstroom uit de bijstand juist het grootst is, op het moment dat iemand nog maar kort in de bijstand zit. Sjoerd Potters:, In de praktijk blijkt tijd echt een factor van belang. Hoe langer je in de bijstand zit, des te langer het duurt voordat je een baan vindt. Meteen lang met vakantie gaan, is dan echt een gemiste kans.”

Vakantiedagen opbouwen

De VVD wil dat Klijnsma een onderzoek start naar de problematiek rondom langdurige vakantie in de bijstand, om de wet op dit punt eventueel aan te passen. De VVD wil de staatssecretaris daarbij vragen om te kijken naar een zogenoemd ‘ingroeimodel’ voor vakantie in de bijstand. De Wet Werk en Bijstand zou gewijzigd kunnen worden door een bijstandsgerechtigde twee vakantiedagen per maand te laten opbouwen met een maximum van vier weken aaneengesloten vakantie per kalenderjaar. Dit sluit uit bij de systematiek uit de WW en sluit ook aan bij ‘de werkvloer’. Mensen die aan het werk zijn, bouwen veelal per maand bij hun werkgever verlof op en hebben vaak ook niet direct recht op volledig vakantieverlof bij de start van een nieuwe baan.

Lagere lasten op arbeid werkt beter

Coalitiepartner PvdA “distantieert zich van het beeld dat de VVD neerzet van mensen die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering: alsof mensen die een paar jaar na hun ontslag en vele vruchteloze sollicitaties in de bijstand belanden eerst allemaal vier weken naar Torremolinos gaan. Laat meneer Potters net als de PvdA pleiten voor lagere lasten op arbeid. Daar zijn mensen meer mee geholpen”, zegt Kamerlid John Kerstens.

Ook GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman reageert negatief op de uitspraken van Potters: “De meeste mensen willen niks liever dan aan het werk. Laat de VVD liever zorgen voor het verlagen van de lasten op arbeid. Dat leidt tot meer banen en levert meer op dan mensen te pesten die hun best doen aan het werk te komen.”

Mensen niet tegen elkaar opzetten

Volgens voorzitter Ton Heerst van Vakbeweging FNV zet de VVD met deze oproep mensen tegen elkaar op. “Met 700.000 werklozen doet deze uitspraak geen recht aan alle mensen die schreeuwen om werk en niet om vakantie.’’

Bron: VVD, Telegraaf

 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
bijstandpolitiekvakantieVVDWWB