Meer mensen aan het werk in februari, maar ook meer werklozen

Meer mensen aan het werk in februari, maar ook meer werklozen

In februari nam het aantal werklozen weer met 7 duizend toe tot in totaal 581 duizend, dat is 6,5 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde de werkloosheid nog wel met 5 duizend per maand. Dit ging samen met een stijging van het aantal werkenden van 8 duizend per maand. De beroepsbevolking, het aantal werkenden en werklozen, steeg met 3 duizend.

De daling met gemiddeld 5 duizend per maand is minder groot dan in de periode oktober-januari toen de werkloosheid nog met gemiddeld 14 duizend per maand daalde.

UWV: forse toename WW-uitkeringen grootwinkelbedrijf

UWV telde in februari 2016 469 duizend WW-uitkeringen, 1 procent meer dan in januari dit jaar en 3,1 procent meer dan in februari vorig jaar. Vanuit het grootwinkelbedrijf nam het aantal uitkeringen vergeleken met een maand geleden toe met bijna 29 procent en vergeleken met een jaar geleden met bijna 44 procent. De sterke stijging houdt verband met het faillissement van een aantal grote winkelketens begin dit jaar, waaronder V&D. In enkele sectoren, zoals het onderwijs, nam het aantal lopende WW-uitkeringen af in februari.

Minder nieuwe en beëindigde uitkeringen dan vorig jaar

UWV verstrekte in de eerste twee maanden van dit jaar 101 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 21 duizend minder (-17 procent) dan in dezelfde periode van 2015. Alleen het grootwinkelbedrijf (+83 procent) telde in januari en februari meer nieuwe uitkeringen dan in 2015. Het aantal beëindigde uitkeringen kwam in de eerste maanden van 2016 uit op 78 duizend, bijna 30 duizend minder dan in 2015. Dat is grotendeels te wijten aan de sterke daling van het aantal door werkhervatting beëindigde uitkeringen.

Ruim 65 procent werkt

In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan hadden er in februari ruim 8,3 miljoen betaald werk. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. De laatste drie maanden nam het aantal werkenden gemiddeld met ruim 8 duizend per maand toe, 25 duizend in totaal. Bij vrouwen was deze toename met 20 duizend sterker dan bij mannen. Ten opzichte van een jaar geleden is zowel het aantal werkende mannen als vrouwen met 26 duizend toegenomen.
De overige 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Het gaat om 581 duizend werklozen en 3,8 miljoen mensen die niet op zoek of niet direct beschikbaar zijn voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Onbenut arbeidsaanbod

Werklozen zijn gedefinieerd als mensen die recent gezocht hebben naar werk en hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn. Het onbenut arbeidsaanbod bestaat echter niet alleen uit de werkloze beroepsbevolking. Zo zijn er ook mensen die alleen beschikbaar zijn voor werk óf hier alleen naar gezocht hebben. In 2015 ging het om ruim een half miljoen mensen. Daarnaast was zeven procent van de werkenden beschikbaar om meer uren te werken, oftewel ruim een miljoen mensen.

Bronnen: CBS, UWV

Lees ook:

Tags assigned to this article:
cbsuwvwerkgelegenheidwerklooswerkmarkt