Meer eigen verantwoordelijkheid (ex-)gedetineerden voor re-integratie naar de maatschappij

Meer eigen verantwoordelijkheid (ex-)gedetineerden voor re-integratie naar de maatschappij

Per jaar komen 30 duizend burgers terug vanuit de gevangenis. Om die re-integratie zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn allerlei afspraken daaromheen vernieuwd. Het nieuwe convenant ‘Convenant Re-integratie van (ex-) gedetineerden’ sluit beter aan op hedendaagse praktijk. Daarnaast is nu de (ex-)gedetineerde steeds meer zelf verantwoordelijk voor zijn re-integratie en wordt hem de faciliteiten geboden daar zelf aan te werken, bijvoorbeeld in het Re-integratiecentrum.

Over de manier waarop gemeenten en het Gevangeniswezen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de terugkeer van gedetineerden naar de maatschappij vormgeven, hebben het ministerie van VenJ en de VNG opnieuw afspraken gemaakt. De afspraken zijn vastgelegd in het ‘Convenant Re-integratie van (ex-) gedetineerden’. Met dit convenant zijn de bestuurlijke ambities op hoofdlijnen vastgelegd.

VenJ en VNG tekenen convenant re-integratie (ex)-gedetineerden

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie en de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Annemarie Jorritsma, hebben op 10 december het ‘Convenant Re-integratie van (ex-) gedetineerden’ getekend. In het convenant staan de nieuwe richtlijnen voor de re-integratie van (ex)-gedetineerden in de samenleving.

Meer zelf verantwoordelijk

Het Convenant volgt op het samenwerkingsmodel Nazorg uit 2009/2011. Het nieuwe convenant sluit beter aan op hedendaagse praktijk. Daarnaast is nu de (ex-)gedetineerde steeds meer zelf verantwoordelijk voor zijn re-integratie en wordt hem de faciliteiten geboden daar zelf aan te werken, bijvoorbeeld in het Re-integratiecentrum.
De doelgroep betreft volwassen (ex-)gedetineerden van 18 jaar en ouder die na verblijf in een penitentiaire inrichting in Nederland terugkeren naar een Nederlandse gemeente. Lokaal en regionaal zorgen gevangenissen en gemeenten ervoor dat zij het convenant uitvoeren. Daarbij betrekken zij andere organisaties, zoals reclassering, woningcorporaties, zorginstellingen en maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties.

Vijf basisvoorwaarden

Ongeveer 30.000 maal per jaar keren burgers na verblijf in detentie terug naar de maatschappij. Velen van hen hebben één of meer problemen die een risico vormen voor recidive. Tijdens detentie wordt al door de gedetineerden gewerkt aan vijf basisvoorwaarden; een geldig identiteitsbewijs, onderdak, werk en inkomen -inclusief scholing en dagbesteding-, werken aan schulden en zorg. De ervaring leert dat investeren in deze basisvoorwaarden de kans op criminaliteit vermindert, overlast in gemeenten voorkomt en de kans op recidive vermindert.

In de animatie wordt kort uitgelegd hoe de Dienst Justitiële Inrichtingen en gemeenten richting geven aan de re-integratie van (ex-)gedetineerden.


 

  Meer informatie over het Convenant

 

Lees ook: