Makkelijker voor de werkgever: doelgroepen ParticipatieWet worden vanaf 2016 over één kam geschoren

Makkelijker voor de werkgever: doelgroepen ParticipatieWet worden vanaf 2016 over één kam geschoren
nog even ingewikkeld tot 2016

Werkgevers en werknemers en het kabinet zijn in het Sociaal Akkoord overeengekomen dat in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen als eerste voor deze banen in aanmerking.

De ministerraad stemde vandaag in met het wetsvoorstel, dat nu eerst voor advies aan de Raad van State wordt gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is dat de wijzigingen per 1 januari 2016 van kracht worden. Tot die tijd zullen werkgevers het nog even met die ingewikkeldheid moeten doen.

Lees ook:

Tags assigned to this article:
participatieparticipatiewetswuwvwajongWWB