Lesje arbeidsmarkt: 8 redenen waarom de bijstand nog groeit

Lesje arbeidsmarkt: 8 redenen waarom de bijstand nog groeit

De economie blijft groeien. Beter dan verwacht zelfs. De werkeloosheid blijft dalen. Ook sterker dan verwacht naar het laagste niveau in 4 jaar. Maar de bijstand blijft ook groeien met zelfs 5% in 2015. Hoe kan dat? Een terechte vraag waar ook een duidelijk antwoord op is te geven. Simpel gezegd, de instroom is groter geworden en de uitstroom blijft achter. Nog wel. Want het duurt gewoon wat langer voordat ook bijstandsgerechtigden van de groei in banen kan profiteren.

Divosa heeft de landelijke trend van een groeiende bijstand inzichtelijk gemaakt en de verklaringen daarvoor op een rij gezet.

Instroom was in 2015 groter door:
 1. Meer vluchtelingen
  Er zijn veel nieuwe mensen die een verblijfstatus krijgen. Zij zijn vaak afhankelijk van bijstand.
 2. Nieuwe groepen in de bijstand
  Sinds 2015 zijn er nieuwe groepen op de bijstand aangewezen: jonggehandicapten met arbeidsvermogen en mensen die voorheen
  in de sociale werkvoorziening terecht kwamen.
 3. Verkorting WW-duur
  De nieuwe Wet werk en Zekerheid leidt vanaf 2016 tot een snellere doorstroom van WW naar bijstand.
 4. Flexibilisering arbeidsmarkt
  Aan de onderkant van de arbeidsmarkt bestaat de werkgelegenheid steeds vaker uit parttime en tijdelijk werk. Een groeiende groep heeft bijstand als aanvulling op onregelmatige en lage inkomsten.
 5. Crisis ijlt na
  Er is nog steeds een grote doorstroom van werklozen vanuit de WW naar de bijstand.
Waarom blijft de uitstroom achter?
 1. Achter in de rij
  De bijstand daalt pas bij langere economische bloei omdat er veel concurrentie is van andere werkzoekenden die veelal betere papieren hebben.
 2. Veel ouderen
  Er is een groeiende groep 45-plussers in de bijstand en werkloze ouderen vinden minder snel werk dan jongeren.
 3. Verhoging pensioenleeftijd
  De uitstroom van ouderen vertraagt door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

Gegevens zijn op basis van de Divosa Benchmark Werk en Inkomen samengesteld.

Download hier de infographic.

 

Lees ook: