Kwaliteitsmedewerker Werk, Inkomen en Zorg gemeente Weert

VACATURE – De gemeente Weert heeft plaats voor een Kwaliteitsmedewerker Werk, Inkomen en Zorg, parttime voor 18 uur.

Hoofdtaken

 • Leveren van een bijdrage aan de inrichting van processen, zodanig dat de kwaliteit in de procesgang is geborgd.
 • Zorgdragen voor de kwaliteitsbeoordeling van de producten binnen het primaire proces van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg.

Activiteiten

 • Het opstellen van rapportages op het gebied van wets- en beleidswijzigingen en de gevolgen hiervan voor de uitvoering, evenals het doen van aanbevelingen over inbedding hiervan in de werkprocessen.
 • Rapporteren over knelpunten in de beleidsuitvoering en het doen van verbetervoorstellen.
 • Het schrijven van werkinstructies ten behoeve van de uitvoering van (nieuwe) wet- en regelgeving en beleidsregels.
 • Fungeert als vraagbaak ten behoeve van consulenten op het gebied van actuele wetgeving in het kader van de Wmo, Wwb en aanverwante wet- en regelgeving.
 • Doet naar aanleiding van analyse van foutscores aanbevelingen met betrekking tot scholingsactiviteiten.
 • Doet aanbevelingen met betrekking tot de inrichting van werkprocessen om tijdigheids- en doelmatigheidsdoelstellingen te kunnen waarborgen.
 • Coacht en ondersteunt medewerkers op inhoudelijk niveau van bevindingen uit de kwaliteitscontrole en bewaking van de voortgang hiervan.
 • Opstellen van periodieke rapportages en advisering van de team- en afdelingsleiding over de controlebevindingen op het gebied van het individuele kwaliteitsniveau.
 • Het aan de hand van het vastgestelde normenkader uitvoeren van een steekproefsgewijze kwaliteitscontrole van werkprocessen in het kader van de Wmo, Wwb en aanverwante regelingen.
 • Het terugkoppelen van procedurele en inhoudelijke foutscores naar de klantmanager op inhoudelijk en procedureniveau.
 • Het zorgdragen voor afhandeling van deze zaken binnen de geldende wettelijke en gemeentelijke tijdigheidseisen.
 • Op basis van bevindingen uit de controle, evenals veranderende wet- en regelgeving, actualiseren van het vigerende normenkader.

Functie eisen

 • HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld opleiding JK-GSD.
 • Aantoonbare ervaring op de genoemde taken, met name op het gebied van WMO.
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Resultaatgerichte instelling.
 • Zelfstandig kunnen werken.
 • Informatie kunnen analyseren.
 • Overtuigingskracht en oordeelsvormend.
 • Probleemoplossend vermogen.

Belangstelling?

Stuur uiterlijk 11 augustus 2013 je sollicitatie met CV per e-mail naar: sollicitatie [at] weert.nl » .
Uitsluitend sollicitaties die op dit adres binnenkomen worden in behandeling genomen.
Heeft u al eerder gereageerd op deze vacature, dan vragen we u niet nogmaals te reageren.

Informatie

Mevr. Margot van den Broeke, teamleider Inkomen en Zorg, tel. (0495) 575 859.

 
[maxbutton id=”1″ url=”http://www.weert.nl/vacatures-Kwaliteitsmedewerker-Werk,-Inkomen-en-Zorg.html”]

 


 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
gemeenteJK-GSDprofessionalsWMO