Jonge vrouwen zonder startkwalificatie hebben minder binding met arbeidsmarkt

Jonge mannen zonder startkwalificatie hadden in 2015 vaker werk (63 procent) dan jonge vrouwen in dezelfde situatie (56 procent). Iemand heeft een startkwalificatie als hij ten minste een diploma op mbo-niveau 2 of een havo- of vwo-diploma heeft. Jongeren mét een startkwalificatie hadden veel vaker een baan. Bij deze groep is het verschil tussen mannen en vrouwen wat kleiner (respectievelijk 88 en 85 procent).

Jonge vrouwen zonder startkwalificatie hebben minder vaak recent gezocht naar werk of zijn niet direct beschikbaar voor werk. Hieruit spreekt dat ze minder binding hebben met de arbeidsmarkt dan jonge mannen in dezelfde situatie. Zo had drie kwart van de jonge vrouwen zonder startkwalificatie én zonder werk de afgelopen vier weken niet naar werk gezocht of was daarvoor niet direct beschikbaar. Bij jonge mannen was dit lager (63 procent). Voor een op de tien van deze vrouwen was het uitoefenen van zorgtaken de belangrijkste reden waarom zij niet gezocht hadden naar een baan, mannen noemden deze reden niet.
Van de jonge vrouwen en mannen met startkwalificatie en zonder baan was respectievelijk 57 en 53 procent niet op zoek naar werk of niet beschikbaar voor werk.

aandeel-niet-werkzame-en-niet-onderwijsvolgende-jongeren-15-27-jaar-dat-niet-naar-werk-zoekt-enof-daarvoor-niet-beschikbaar-is-2015-1

Bron: CBS

 

Lees ook: