Huidige op mogelijkheden gerichte re-integratie biedt arbeidsgehandicapten onvoldoende passende ondersteuning

Mensen met arbeidsbeperkingen moeten naar vermogen meedoen op de arbeidsmarkt, zo is de bedoeling van de Participatiewet. Desondanks kleven er onbedoelde consequenties aan de huidige re-integratiepraktijk, zoals uitsluiting van passende ondersteuning.

Iedereen een betaalde baan is een mooi beleidsideaal. Arbeidsparticipatie wordt gezien als middel bij uitstek om mensen deel te laten nemen aan de samenleving en hierdoor het welzijn van zowel individu en maatschappij te bevorderen. In de praktijk blijkt dit echter moeilijk te realiseren, zeker voor mensen met arbeidsbeperkingen. Lineke van Hal analyseerde voor haar proefschrift hoe arbeidsre-integratie werkt in de praktijk aan de hand van levensverhalen van re-integranten met arbeidsbeperkingen en diepte-interviews met re-integratieprofessionals en stelde de vraag wat we daarvan kunnen leren.

Twee bevindingen van Van Hal zijn:

  1. Mogelijkheden staan centraal, beperkingen worden genegeerd
  2. Mensen worden paradoxaal genoeg uit hun kracht gezet
  3. Financiering via ‘no cure, less pay’  is een perverse prikkel die afroming in de hand werkt, het resultaat voorop stelt en het proces als onbelangrijk kwalificeert.

Conclusie

Het beeld van ‘de gezonde werknemer’ vormt de blauwdruk voor re-integratieondersteuning. Deze norm moet ter discussie gesteld worden om inclusieve arbeidsmarktactivering mogelijk te maken. Dan kan er aangesloten worden bij zowel de mogelijkheden als beperkingen van ‘re-integranten’, worden professionele reflectie en intervisie gestimuleerd, worden meer inclusieve beleidskaders ontwikkeld, krijgen werkgevers handvatten om passende werkplekken te creëren en komen er publieke verantwoordingskaders die het mogelijk maken om te blijven leren van deze participatiepraktijken.

 

[maxbutton id=”5″ text=”Lees het hele artikel op Sociale Vraagstukken » ” url=”http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/03/12/re-integratie-van-arbeidsgehandicapten-kan-beter/”]

 

 

Lees ook: