“Het vervangen van vast door flex of werken tegen lagere vergoeding, mag nooit reden zijn voor ontslag”

“Het vervangen van vast door flex of werken tegen lagere vergoeding, mag nooit reden zijn voor ontslag”

“Ernstig teleurgesteld” is Minister Asscher dat er werkgevers zijn die de randen van de wet opzoeken om mensen zo goedkoop mogelijk te laten werken. Hij gaat dit aankaarten bij de sociale partners. “Werknemers hebben recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Gelijk loon voor gelijk werk”, aldus de minister.

Vakbond FNV maakt zich zorgen over bedrijven die via schijnconstructies de uitzendcao omzeilen en zo miljoenen verdienen. Volgens Asscher is het goed dat de FNV hier onderzoek naar deed. Hij vindt het nu aan de werkgevers om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook wordt bekeken hoe de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten haar taak effectiever kan verrichten.

WWZ maakt het onmogelijk om vast te vervangen door flex

“Het vervangen van vast door flex of werken tegen lagere vergoeding, mag nooit reden zijn voor ontslag. Daarom wordt met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli het wettelijk onmogelijk gemaakt om vaste werknemers te vervangen door flex”, stelt Asscher.

 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
flexvastwerkgeverwerknemerWWZ