Groningen succesvol met social return: in 3 jaar 3302 mensen aan het werk

Groningen succesvol met social return: in 3 jaar 3302 mensen aan het werk

De gemeente Groningen wil de inzet van mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, jongeren en mensen met een arbeidsbeperking, vergroten. Een middel daartoe is ondernemers die voor de gemeente werken te verplichten bij de uitvoering van hun opdrachten kwetsbare groepen te betrekken. Die krijgen zo een kans om werkervaring op te doen en hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. En met succes, zoals blijkt uit de evaluatie. Zo zijn o.a. bij de bouw van de Sontbrug en de schoonmaak van gemeentelijke gebouwen mensen aan het werk geholpen.

De gemeente Groningen heeft haar doelstellingen voor social return de afgelopen jaren ruimschoots behaald. In de periode 2012-2014 zijn 3302 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk geholpen.

Het college wil een aantal uitvoeringsregels aanpassen om beter aan te sluiten bij de praktijk. Zo wil het college de regeldruk voor bedrijven verlagen, de regels beter uitvoerbaar maken én het bedrag waarbij social return van toepassing is verlagen naar € 207.000,00.
Wethouder Arbeidsmarktbeleid Roeland van der Schaaf: “We verlagen het drempelbedrag om het toepassen van Social Return nog meer ruimte te geven. Daarmee zorgen we voor meer kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”. Ook biedt social return kansen bij subsidieverstrekking. I

Om meer jongeren aan een BBL- of stageplek te helpen wil het college dit extra onder de aandacht brengen van opdrachtnemers en samenwerken met onderwijsinstellingen. Een concreet voorbeeld is de Ringwegacademie voor de ombouw van de Zuidelijke Ringweg die via social return 200 leerwerkplekken wil creëren.

Bij het social returnbeleid staat de vraag van de markt centraal. Opdrachtnemers vragen om uniformiteit van de uitvoeringsregels, snelle invulling van vacatures en één regionaal aanspreekpunt. Ook willen bedrijven kandidaten voor langere tijd kunnen plaatsen om de continuïteit te waarborgen. Groningen werkt samen met andere opdrachtgevers, zoals gemeenten en leden van het Inkoop Platform Groningen, om dit te realiseren en het rendement op social return te verhogen.

Bron: Gemeente Groningen

 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
gemeenteparticipatieregionaalsocial retrun