Gemeenten moeten duizenden euros per beschutte werkplek bijleggen

Gemeenten moeten duizenden euros per beschutte werkplek bijleggen

Acht grote gemeenten hebben een rapport laten maken met daarin een overzicht van de belemmeringen waar zij tegenaan lopen bij het invullen van beschut werk. Linksom of rechtsom, het gaat vooral om geld. Gemeenten kampen met een structureel tekort voor beschutte werkplekken. Vaak gaat het om een tekort van enkele duizenden euro’s per plek. De bevindingen in dit onderzoek komen aldus de opdrachtgevers overeen met die van de Inspectie SZW recent.

De bevindingen zijn gepubliceerd in ‘Beschut werk: een voorziening met beperkingen’. Het rapport is opgesteld in opdracht van acht gemeenten (de G4, Leiden, Tilburg, Almere, Eindhoven) en met betrokkenheid van Cedris.

In het rapport wordt voorgerekend dat de financiering voor beschutte werkplekken structureel tekort schiet. Een aanbeveling is om de werkgeverslasten voor beschut werk te schrappen. Dat maakt het voor gemeenten (de werkgever in dit geval) structureel aantrekkelijker om dienstverbanden te realiseren: die paar duizend euro maakt precies het verschil, waardoor het wél interessant wordt om te investeren in beschut werk.

Brancheorganisatie Cedris vindt het schrappen van de werkgeverslasten een goede aanvulling op de tijdelijke impuls die staatssecretaris Klijnsma geeft aan beschut werk. Zo maak je het structureel aantrekkelijker om te investeren in dienstverbanden. Cedris vindt het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in beschut werk, naast  dagbesteding en andere vormen van participatie. Echt werk en zelf voorzien in je eigen onderhoud is wezenlijk voor zelfrespect en eigenwaarde.

Uit het rapport blijkt verder dat UWV strenge toelatingscriteria hanteert voor beschut werk. Daardoor wijst het UWV kandidaten voor een beschutte werkplek af terwijl bijvoorbeeld in een SW-bedrijf is vastgesteld dat iemand niet voor een werkplek bij een gewone werkgevers in aanmerking komt. Een zorgvuldige procedure is van belang, maar Cedris vindt voorkomen moet worden dat mensen tussen wal en schip vallen.

Bron: VNG, Cedris

Lees ook: