Gemeenten bijgestuurd door Den Haag: beschut werk aanbieden wordt verplichting

Gemeenten bijgestuurd door Den Haag: beschut werk aanbieden wordt verplichting

Met de invoering van de Participatiewet kregen gemeenten meer ruimte om zelf beleid te maken. Het onderdeel beschut werken blijkt in de praktijk echter tussen wal en schip te raken. Dat was niet de bedoeling van staatssecretaris Klijnsma en daarom kondigde zij de wettelijke verankering van beschut werk aan. Vrijwel de voltallige Tweede Kamer stemde met het wetsvoorstel in. Als ook de Eerste Kamer vlot meewerkt kan de verplichting al per 1 januari 2017 ingaan. Mensen met een arbeidsbeperking moeten daarmee meer kansen krijgen.

Het aantal aangeboden beschut werkplekken door gemeenten blijft tot nu toe ver achter bij de door Klijnsma geraamde aantallen. Een kwart van alle gemeenten bleek de voorziening zelfs helemaal niet beschikbaar te stellen. “Het op voorhand niet aanbieden van de voorziening beschut werk, zonder de specifieke behoeften en mogelijkheden van mensen te kennen, is strijdig met de bedoeling van de wet dat maatwerk moet worden geleverd”, schrijft Klijnsma in een toelichting op het wetsvoorstel.

Het op 29 november 2016 aangenomen wetsvoorstel laat gemeenten niet meer vrij, maar verplicht hen expliciet om beschut werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking voor wie een beschutte omgeving de enige mogelijkheid is om in te kunnen functioneren.

Praktijkroute verbetert doelgroepbepaling Banenafspraak

In het wetsvoorstel is ook de zogenoemde Praktijkroute opgenomen. Die maakt het eenvoudiger om vast te stellen of iemand tot de doelgroep van de banenafspraak hoort. Dit kan dan ook gebeuren  door op de werkplek zelf te bekijken of iemand vanwege zijn of haar beperkingen niet in staat is het wettelijk minimum loon te verdienen. Gemeenten en werkgevers drongen hier op aan omdat die Praktijkroute minder bureaucratisch en omslachtig zou zijn.

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 krijgen gemeenten geld voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden op de arbeidsmarkt kunnen participeren.

Bron: Rijksoverheid

Lees ook: