Gemeente zet massaal flexwerkers in – Personeel Amsterdam wil nu echte banen #Asscher

by De WerkMarkt | 15 maart 2016 16:20

De roep om echte banen wordt nog amper gehoord. Aandacht vragen voor je langdurige onzekerheid als flexwerker is gewaagd. En er wordt ook nog weinig naar geluisterd. Je moet toch blij zijn dat je werk hébt. Dát flexwerk voorveel mensen geen bewuste keuze is, is bekend. Zeker bij gemeenten die hun bijstand als draaideur gebruikt weten. Het is daarom nog schrijnender dat het flexwerkende personeel in Amsterdam zelf nu toch in actie moet komen.  

Door Mejo Huizer, werkmarketeer

Ongeveer 3.000 van de 13.000 medewerkers binnen de gemeente Amsterdam werken al meer dan 2 jaar op basis van flexcontracten. Het totale aantal flexwerkers komt volgens de FNV zelfs neer  op ongeveer een kwart. Hieronder vallen uitzendkrachten, gedetacheerden en ZZP-ers. “In heel veel gevallen betreft dit ook de uitvoering van structurele werkzaamheden.

Een medewerker die al 10 jaar werkt basis van flexcontracten is misschien niet de maat, maar ook geen uitzondering. “En ze voeren precies hetzelfde werk uit als collega’s met een vaste aanstelling die onder de cao Gemeenten vallen en betere arbeidsvoorwaarden hebben”, aldus Fred Bos, bestuurder FNV Overheid.
“De gemeente Amsterdam besteedt zo’n 180 miljoen euro – circa 20% van het totale personeelsbudget  – aan onzekere contracten. Veel van dit ‘tijdelijke’ werk blijkt in de praktijk structureel te zijn.”

Het kan ook anders, zo bleek vorig jaar. Maar daar moest wel wat voor gebeuren. Een grote groep flexwerkers van de dienst Werk en Re-integratie gaf een petitie aan wethouder Pieter Litjens, waarin ze hem opriepen een eind te maken aan de ongelijkheid tussen personeel met een echte baan en personeel met tijdelijke contracten.

Na deze actie kregen 20 medewerkers van deze dienst een vaste aanstelling en werd de minimale duur voor tijdelijke contracten verhoogd van 3 naar 6 maanden”, zegt Bos. “Dat is een mooi begin, maar het gold alleen voor flexwerkers van de dienst Werk en Re-integratie.”

Er is dus meer werk te doen. Daarom organiseren flexwerkers samen met FNV Overheid op 17 maart een bijeenkomst, waarin “we aandacht vragen voor de problemen van álle werknemers met een onzeker contract bij de gemeente Amsterdam.”

De nadelen voor flexwerkers bij de gemeente zijn volgens Bos helder: “Zo hebben de flexwerkers geen of deels recht op pensioenopbouw, reiskostenvergoeding, opleiding, loondoorbetaling bij ziekte of de mogelijkheid om intern te solliciteren, waar hun vaste collega’s dit wel allemaal hebben.”

Concreet willen de flexwerkers de volgende goede afspraken maken met de gemeente Amsterdam:

En dat lijkt toch allemaal niet teveel gevraagd. Zeker niet van een gemeente die als deel van de overheid toch het goede voorbeeld mag geven.

Het zou me ook verbazen als Amsterdam de uitzondering is. Roepen dus!

Bron: FNV

Lees ook:
Endnotes:
  1. Is parttime werk beter dan geen werk voor bijstandsgerechtigden?: http://www.dewerkmarkt.nl/is-parttime-werk-beter-dan-geen-werk-voor-bijstandsgerechtigden/
  2. Gemeenten komen fors tekort op Bijzondere Bijstand door groei statushouders en lage inkomens: http://www.dewerkmarkt.nl/gemeenten-komen-fors-tekort-op-bijzondere-bijstand-door-groei-statushouders-en-lage-inkomens/
  3. Overleg Tweede Kamer over aanpassingen Participatiewet: http://www.dewerkmarkt.nl/overleg-tweede-kamer-over-aanpassingen-participatiewet-verplaatst-naar-16-maart/
  4. Groei bijstand in 2015 met 3,7% naar crisisrecord van 450.000: http://www.dewerkmarkt.nl/groei-bijstand-in-2015-met-37-naar-crisisrecord-van-450-000/
  5. 20 gemeenten weigeren de tegenprestatie als verplichtend conform de wet te regelen: http://www.dewerkmarkt.nl/20-gemeenten-weigeren-de-tegenprestatie-als-verplichtend-conform-de-wet-te-regelen/
  6. Klijnsma: Gemeenten, UWV en werkgevers mogen anticiperen op verbeteringen Participatiewet en Wet banenafspraak: http://www.dewerkmarkt.nl/klijnsma-gemeenten-uwv-en-werkgevers-mogen-anticiperen-op-verbeteringen-participatiewet-en-wet-banenafspraak/
  7. Duurzame begeleiding arbeidsbeperkten niet vanzelfsprekend maar wel hard nodig: http://www.dewerkmarkt.nl/duurzame-begeleiding-arbeidsbeperkten-niet-vanzelfsprekend-maar-wel-hard-nodig/

Source URL: http://www.dewerkmarkt.nl/gemeente-zet-massaal-flexwerkers-in-personeel-amsterdam-wil-nu-echte-banen-asscher/