Functiecreatie en de praktijk van het banenscheppen voor mensen met arbeidsbeperking

Functiecreatie en de praktijk van het banenscheppen voor mensen met arbeidsbeperking

Veel functies in bedrijven zijn de laatste jaren alleen maar ingewikkelder geworden. Medewerkers moeten niet alleen inhoudelijk sterk zijn, maar ook flexibel, proactief en in staat tot samenwerken. Omdat Wajong’ers of medewerkers van de sociale werkvoorziening (SW) niet aan deze hoge functie-eisen kunnen voldoen, zijn voor hen de kansen op de arbeidsmarkt geslonken. Functiecreatie is een manier om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.

In reactie op de Quotumwet » wil de werkgeversvereniging AWVN samen met werkgevers voor eind 2015 7.500 banen realiseren voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan. Onmogelijk?

Nieuwe functies op basis van bestaande werkzaamheden

“Door goed naar taken en werkzaamheden te kijken, kunnen functies worden gecreëerd. Dat kan iedereen winst opleveren,” schrijft de AWVN is het huisblad.

“Het is cruciaal dat de leidinggevenden een
warm hart hebben voor het project, want op de
werkvloer gebeurt het.”

“Functiecreatie betekent dat een werkgever passende functies creëert voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om nieuwe functies op basis van bestaande werkzaamheden.
Werkgevers creëren daarmee blijvende banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij zowel om functiecreatie op individueel niveau als om functiecreatie op groepsniveau.”

 

Lees hier het artikel in ‘Werkgeven’  

 

Lees ook: