Eindelijk een gezicht van – voor de 50-plus werkzoekenden

Eindelijk een gezicht van – voor de 50-plus werkzoekenden

‘Een man van ‘geen woorden maar daden’. Een 50-plusser met een groot netwerk en de gave om mensen in beweging te krijgen.’ Minister Asscher is content met John de Wolf als nieuwe gezicht van de aanpak van de werkloosheid onder vijftigplussers. De oud-profvoetballer gaat het komende jaar als boegbeeld aan de slag om de positie van vijftigplussers op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Hoewel de arbeidsdeelname onder 50-plussers de afgelopen jaren is gestegen en mensen langer doorwerken, vinden 50-plussers die werkloos worden maar moeilijk een nieuwe baan. Hoog tijd voor een nieuw gezicht, een ambassadeur die van wanten weet.
Minister Asscher is in elk geval verheugd dat John de Wolf zich wil inzetten als boegbeeld: ‘John de Wolf is een voetbalvedette die altijd dicht bij de mensen is blijven staan.’

De Wolf (1962) gaat komende jaar het land in om deze werkzoekenden  te adviseren, te activeren en te ondersteunen. Als boegbeeld van aanpak van de werkloosheid onder vijftigplussers gaat hij ook met werkgevers  in gesprek om hen te wijzen op de waarde van 50-plussers op de werkvloer.

De precieze werkzaamheden van het boegbeeld worden momenteel uitgewerkt met John de Wolf zelf en de sociale partners. Ze worden vastgelegd in het actieplan aanpak werkloosheid onder 50-plussers, dat in mei aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

De benoeming van De Wolf is tot stand gekomen in overleg met de sociale partners. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde de benoeming van De Wolf aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid

 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
50-plus50+Asscherouderenpolitiekwerkzoekenden