Een werkloze 50-plusser aannemen kan ook financieel aantrekkelijk zijn …

Een werkloze 50-plusser aannemen kan ook financieel aantrekkelijk zijn …

Moet ik die werkloze 50-plusser nu wel of niet aannemen? Als de kandidaat geschikt is, zijn er nog tal van redenen te bedenken waarom dat wel of niet verstandig is. Eén reden zijn de kosten. Hoe duur of goedkoop is het eigenlijk om een iemand van 50 jaar of ouder aan te nemen? En dan blijken er nogal wat financiële voordelen voor u als werkgever klaar te liggen. U hoeft ze alleen nog op te halen. Welke dat zijn? 

Afhankelijk van de situatie van de 50-plus kandidaat die u wilt aannemen (zoals welke uitkering, leeftijd, zicht op werk, duur van de werkloosheid), kunt u aanspraak maken op een aantal financiële regelingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden voor u als werkgever.
De genoemde regelingen zijn geldig vanaf 1 januari 2015.

1. Mobiliteitsbonus: drie jaar premiekorting van maximaal 7.000 euro per persoon per jaar.
2. Proefplaatsing: de kandidaat komt twee maanden op proef werken met behoud van uitkering.
 • Wanneer: Kandidaat heeft een uitkering via UWV en de werkgever biedt uitzicht op werk voor minimaal zes maanden met minstens evenveel uren als de proefplaatsing.
 • Aanvragen: www.uwv.nl/50plus (Proefplaatsing)
3. Scholingsvoucher: maximaal 1.000 euro voor scholing die nodig is voor het uitoefenen van de functie.
 • Wanneer: Kandidaat heeft een WW-uitkering, is 50 jaar of ouder en heeft een arbeidsovereenkomst voor ten minste 3 maanden voor meer dan 12 uur per week.
 • Aanvragen: www.uwv.nl/50plus (Scholingsvoucher)
4. Compensatieregeling oudere werknemers: overname loondoorbetaling door UWV bij ziekte langer dan 13 weken.
 • Wanneer: Werknemer is geboren voor 8 juli 1954 en was bij indiensttreding langer dan een jaar werkloos.
 • Aanvragen: www.uwv.nl/50plus (Compensatieregeling)

Ook bij gemeenten!

Ook kandidaten met een bijstandsuitkering kennen vergelijkbare voordelen voor de werkgever. Deze verschillen per gemeente. Doe hierom altijd navraag bij de gemeente waar uw kandidaat woont.

5. Werken met behoud van uitkering.
 • Wanneer: Kandidaat heeft bijstandsuitkering en gemeente geeft toestemming voor specifieke situatie, zoals proefplaatsing of werkstage.
 • Aanvragen: Bij de gemeente waar kandidaat woont.
6. Aannemen kandidaat via detachering, zodat financiële risico’s of werkgeverslasten lager zijn.
 • Wanneer: Kandidaat heeft bijstandsuitkering en gemeente geeft toestemming.
 • Aanvragen: Bij de gemeente waar kandidaat woont.
7.  Tijdelijke loonkostensubsidie van gemeente.
 • Wanneer: Kandidaat heeft bijstandsuitkering en gemeente heeft subsidieregeling.
 • Aanvragen: Bij de gemeente waar kandidaat woont.
8. Gemeente vergoedt (deel van) scholingskosten.
 • Wanneer: Kandidaat heeft bijstandsuitkering en gemeente heeft regeling.
 • Aanvragen: Bij de gemeente waar kandidaat woont

Bron: UWV, Belastingdienst

 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
gemeentere-integratieuwvwerkgever