Duurzame begeleiding arbeidsbeperkten niet vanzelfsprekend maar wel hard nodig

Duurzame begeleiding arbeidsbeperkten niet vanzelfsprekend maar wel hard nodig

Het is meer dan ooit nodig om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden naar hun nieuwe baan. Daarvoor blijft de kennis van sociale werkbedrijven hard nodig. Dat is de strekking van het witboek dat CNV Overheid deze week, een jaar na de invoering van de Participatiewet, aan staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft aangeboden. Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid: “We moeten werk maken van beschutting en perspectief bieden. Aangepast en beschut werk is noodzakelijk voor iedereen die dat nodig heeft.”

Door de invoering van de Participatiewet in 2015 is goede begeleiding voor mensen met een arbeidsbeperking, die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, niet altijd vanzelfsprekend. De sociale werkvoorziening is op slot gegaan en 125.000 mensen moeten aan de slag in zogenoemde garantiebanen bij ‘normale’ werkgevers.

In het eerste jaar van de Participatiewet zijn er veel obstakels opgedoken. Werknemers met een beperking dreigen niet goed begeleid te worden of zelfs thuis te komen zitten. Daarom is CNV Overheid op zoek gegaan naar wat wel werkt om mensen met een arbeidsbeperking blijvend aan de slag te helpen en houden. In het boek Gegarandeerd werk, over een toekomst voor SW’ers en arbeidsgehandicapten als alles verandert vertellen werknemers en werkgevers over hun ervaringen.

 

Patrick Fey: ‘Deze positieve praktijkvoorbeelden tonen aan dat het wél kan, goede begeleiding voor mensen met een arbeidsbeperking. En dat is hard nodig. We moeten voorkomen dat mensen noodgedwongen thuis blijven zitten. Iedereen heeft recht op werk, zeker mensen met een arbeidsbeperking. We moeten wel de kennis en ervaring van de sociale werkbedrijven behouden. Zij hebben alle ingrediënten in huis om mensen met een arbeidsbeperking succesvol te begeleiden naar en op het werk.’

Uit de praktijkverhalen blijkt ook dat SW’ers, die wel werkzaam zijn buiten het SW-bedrijf bij een werkgever, soms ook hun baan weer kwijtraken. Fey: ‘Niemand mag tussen wal en schip vallen. Een tijdelijk vangnet, in de vorm van tijdelijk werk met begeleiding naar ander werk, is dan nodig om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen.’

CNV Overheid wil met werkgevers afspraken maken over een activerend netwerk. ‘We moeten werk maken van beschutting en perspectief bieden. Aangepast en beschut werk is noodzakelijk voor iedereen die dat nodig heeft’, aldus Fey.

Gemeentebesturen en bedrijven kunnen met het witboek hun voordeel doen. De SW’ers die in het hun verhaal doen, hebben het boek persoonlijk aan staatssecretaris Klijnsma aangeboden.

Lees het witboek Gegarandeerd werk of de samenvatting.

 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
CNVgemeenteonderkantparticipatiepolitieksw