De Werkkamer – Gemeenten en sociale partners gaan intensiever samenwerken

De voortgaande decentralisatie van Rijk naar gemeenten en de noodzaak te komen tot een goed werkende arbeidsmarkt zijn redennen voor de gemeenten en de sociale partners om hun samenwerking te intensiveren. De VNG » en Stichting van de Arbeid hebben dit in een intentieverklaring vastgelegd en de volgende afspraken gemaakt. Twee keer per jaar komen de besturen van VNG en Stichting van de Arbeid bij elkaar voor overleg. VNG en Stichting van de Arbeid gaan periodiek over de verbinding tussen landelijk en regionaal arbeidsmarktbeleid overleggen in ‘De Werkkamer’. 

Lees ook: