Crisis leidt tot ‘scheefwerken’, schaarste en verdringing

Jongere en oudere werknemers kiezen steeds meer voor een baan die feitelijk onder hun opleidings- en ervaringsniveau ligt. De crisis leidt zo tot ‘scheefwerken’. Werkgevers kunnen intussen lastige vacatures niet invullen met de juiste mensen. Zij werven nieuwe medewerkers daarom liever op lager opleidingsniveau of met minder werkervaring, om ze vervolgens zelf op te leiden.

Het ‘scheefwerken’ onder werknemers aan de ene kant en het tekort aan gekwalificeerde medewerkers voor werkgevers anderzijds vormen opvallende uitkomsten uit recente Randstad-onderzoeken: de WerkMonitor onder werkzoekenden en de Arbeidsmarktverkenning 2013 onder werkgevers.

Beneden opleidingsniveau

Met name hoogopgeleiden zouden volgens tweederde van de werknemers (65 procent) dikwijls een baan beneden hun opleidingsniveau accepteren. Ongeveer de helft van werkend Nederland denkt dat de hoogopgeleiden de banen voor de neus van de laagopgeleiden wegkapen (47 procent). Vooral jongeren en ouderen hebben het lastig een plek op de arbeidsmarkt te vinden en te behouden.

Ervaring belangrijker dan opleiding

Tegelijk lijken werkgevers het aantrekken van jongere werknemers belangrijk te vinden als positieve impuls voor de organisatie. En hoewel veel ouderen al hun baan verloren, worden zij in veel organisaties juist heel waardevol gevonden om hun werkervaring. Die ervaring is, zo zegt een ruime meerderheid (83 procent) van de Nederlandse werknemers, belangrijker dan een opleiding bij het vinden van een geschikte baan.

Mismatch arbeidsmarkt

Aan werkgeverszijde wordt de mismatch tussen vraag naar en aanbod van personeel nog steeds zeer gevoeld. Er is nog altijd sprake van moeilijk vervulbare vacatures bij bedrijven, vooral in sales- en commerciële functies en in de techniek. Van de bedrijven ervaart 42 procent dit aantal op hetzelfde niveau als drie jaar geleden, 20 procent heeft zelfs nog meer last van moeilijk vervulbare vacatures dan in 2010.
Om de schaarse doelgroepen te bereiken lijken vooral intermediars ingeschakeld te worden. Ook sturen steeds meer mensen open sollicitaties. 56 Procent van de bedrijven zegt meer open sollicitaties te ontvangen dan drie jaar geleden.

Vraag- en aanbodproblemen

Bij deze vraag- en aanbodproblemen is het opvallend is dat HR voor werkgevers nog nauwelijks een strategisch onderwerp is. Ruim de helft van de werkgevers heeft geen helder beeld wat voor soort personeel men over vijf jaar nodig heeft. Van de werkgevers stelt 23 procent dat het aantrekken van personeel een belangrijke uitdaging is. Genoemde oplossingen zijn het aannemen van minder gekwalificeerd personeel en het vervolgens zelf opleiden, het inhuren van flexkrachten en door meer met zzp’ers/freelancers te werken.

Bron: Randstad

 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
arbeidsmarktjongerenopleidingouderenvacature