Cohen waarschuwt dat verdere bezuiniging SW fataal kan zijn voor begeleiding naar werk

De bezuinigingen van het Rijk uit 2011 en de economische crisis hebben een forse impact op de financiële cijfers van de sector. Dat leidt tot een gestegen tekort van 167 miljoen. Vóór de bezuiniging van het Rijk was dat tekort 33 miljoen. De SW-bedrijven realiseerden in 2012 een substantiële besparing van 95 miljoen. Maar dat blijkt niet  voldoende om de bezuinigingen en het omzetverlies als gevolg van de crisis te compenseren, zo blijkt uit de branchecijfers Sociale Werkvoorziening over 2012.

De besparingsmogelijkheden van SW-bedrijven zijn beperkt, omdat de loonkosten van de Wsw’ers vast staan. Voor een gemiddeld SW-bedrijf zijn die loonkosten ruim 70 procent van de totale kosten van het bedrijf.

Ten koste van groepsdetacheringen

“De cijfers laten zien, dat de SW-sector bezuinigingen maar voor een beperkt deel kan opvangen”, zegt Job Cohen, voorzitter van Cedris.
“Het  Rijk moet zich realiseren dat de omvangrijke bezuinigingen rondom de invoering van de Participatiewet ten koste gaan van mogelijkheden om groepsdetacheringen met begeleiding te organiseren voor toekomstige groepen. Dat zou wel eens fataal kunnen zijn, omdat juist die begeleiding dé sleutel is voor een succesvolle bemiddeling naar werk.”

Lees verder: Brancheinformatie 2012 »

Bron: Cedris

 


Lees ook:

Tags assigned to this article:
bezuinigingCedrisCohengemeenteparticipatiesw