Wetenschap

Naar de homepage

Wereldbeeld van veel economen is fundamenteel veranderd naar liberaal-sociale opvattingen

Als economen het voor het zeggen zouden hebben, dan zou D66 de grootste politieke partij zijn. Twintig jaar geleden stemde een meerderheid nog op de

Lees verder

Universiteit Maastricht traint Rijk in sociale inclusie voor het creëren van functies voor mensen met arbeidsbeperking

De Rijksoverheid wil, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, meer mensen in dienst nemen met een arbeidsbeperking. Om deze mensen een geschikt werkpakket te kunnen bieden, worden

Lees verder

‘Investeren in participeren’ biedt bruikbare handvatten voor gemeenten

Gemeenten moeten komende tijd een nieuwe invulling geven aan het lokale beleid. Dat kan door meer te investeren in participeren. En dan niet alleen investeren

Lees verder

Voor langdurig werklozen is werken aan employability belangrijker dan intensief zoeken

Hoe is effectieve re-integratie van werkzoekenden mogelijk? UWV en gemeenten zetten momenteel vooral in op veel zoeken en aanvaarden wat langskomt. Werk is werk, ook

Lees verder

Toeleiding naar werk: beter een stok dan een wortel

Wat is de beste manier om mensen zonder baan aan het werk te helpen? Slecht nieuws voor degenen die hun hoop hadden gevestigd op scholing.

Lees verder

Effectieve re-integratie is gebaat bij denken op langere termijn

De prikkel tot preventie en re-integratie is ten volle aanwezig in grote delen van de uitvoering van de sociale zekerheid. Zo dragen gemeenten de lasten

Lees verder

Wetenschappelijk verantwoord spel om samenwerking rondom kwetsbare inwoners te verbeteren

Betere participatie van kwetsbare inwoners is zeer gewenst, maar niet altijd gemakkelijk. Er zijn door de regel vaak ook veel organisaties bij betrokken: van gemeentelijke

Lees verder

Nieuwe sociale scheidslijnen tussen hoger en lager opgeleiden

De groei van het aantal hoger opgeleiden zorgt voor een belangrijke maatschappelijke scheidslijn. Dit stelt prof.dr.mr. Mark Bovens in zijn oratie Opleiding als scheidslijn. Van

Lees verder

Zwakke punten in de Wet werken naar vermogen

Er wordt veel gezegd over re-integratie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar er is nooit goed onderzocht wanneer re-integratie nut heeft. Onderzoekers

Lees verder

Van baanzekerheid naar werkzekerheid, maar wel als gezamenlijke verantwoordelijkheid

Promovenda Irmgard Borghouts-van de Pas onderzocht in vier Europese landen welke systemen er bestaan om de werkzekerheid te bevorderen voor werknemers die werkloos worden. De Nederlandse vakbeweging

Lees verder