Werkgever

Naar de homepage

Nederlandse werknemers bereiden zich slecht voor op toekomstige arbeidsmarkt

Het is bedroevend gesteld met de ontwikkeling van de Nederlandse werknemers. ‘Bijna tweederde geeft aan op dit moment niets tot heel weinig te leren tijdens

Lees verder

Werkgevers met flexverslaving benadelen uiteindelijk ook het eigen bedrijf

De kritiek van werkgevers op wetten en afspraken om de doorschietende flexibilisering aan te pakken is niet terecht. Het tegengeluid is te horen van een elftal

Lees verder

Werk aan de winkel! (voor te veel mensen raakt het glas behoorlijk leeg)

Het economisch herstel vertaalt zich nog lang niet in een herstel van werk & inkomen voor alle Nederlanders. Integendeel, 2015 boekte een aantal trieste records.

Lees verder

Klijnsma: Gemeenten, UWV en werkgevers mogen anticiperen op verbeteringen Participatiewet en Wet banenafspraak

Naar aanleiding van signalen van werkgevers en gemeenten wil staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het makkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking aan

Lees verder

Oudere werknemers ‘framen’ helpt echt niet bij aanpak werkloosheid 45+

Onlangs zochten werkgeversorganisaties weer eens uitgebreid de publiciteit op met de boodschap dat het afgelopen moet zijn met de ‘bevoordeling van oudere werknemers‘. Als we

Lees verder

Loonkloof wordt groter: Top verdient bruto zes keer zoveel als gewone werknemer

Topverdieners van de duizend grootste bedrijven van Nederland verdienen gemiddeld zes keer zoveel als een doorsnee werknemer op voltijdbasis. Het bruto jaarsalaris van deze topverdieners was in

Lees verder

Werkgevers claimen vervulling belofte met ruim 7.500 banen voor mensen met een beperking

De belofte die het bedrijfsleven twee jaar geleden gaf in het kader van het sociaal akkoord en de Participatiewet, is ingelost. Werkgevers hebben de afgelopen twee

Lees verder

Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2016

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2016. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij

Lees verder

Onderwijs zorgt voor 2 x meer burn-outklachten dan landbouw

Een op de zeven werknemers, dat is ruim 14 procent, had in 2014 burn-outklachten. Minstens een paar keer per maand voelden zij zich bijvoorbeeld leeg

Lees verder

Dalend aantal WW-uitkeringen betekent minder kosten voor veel werkgevers in 2016

Het aantal WW-uitkeringen neemt dit jaar naar verwachting met 24.000 af tot 417.000. In 2016 zet de daling door. UWV verwacht dat eind 2016 aan

Lees verder