Werkgelegenheid

Naar de homepage

Groei met 200.000 banen in twee jaar tijd, verwacht UWV

Door het economisch herstel neemt de vraag naar arbeid dit jaar en volgend jaar verder toe. En dat kan wel eens een toename van het

Lees verder

Werkgelegenheid licht gedaald in eerste kwartaal

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het eerste kwartaal van 2016 met 12 duizend afgenomen. Vooral in de zorg daalde het aantal

Lees verder

Okun zei het al: Werkloosheid daalt pas bij structureel meer dan 2% economische groei

De werkloosheid in Nederland daalt weer. Dit gaat echter langzamer dan gebruikelijk. De economische groei is nog maar net hoog genoeg voor een afnemende werkloosheid.

Lees verder

Meer mensen aan het werk in februari, maar ook meer werklozen

In februari nam het aantal werklozen weer met 7 duizend toe tot in totaal 581 duizend, dat is 6,5 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over

Lees verder

Digitalisering zorgt nu al voor halvering werkgelegenheid grafische sector

De werkgelegenheid in de grafische industrie is de afgelopen tien jaar fors gekrompen. Van de 45.000 banen van werknemers en zelfstandigen die de sector in

Lees verder

Werk aan de winkel! (voor te veel mensen raakt het glas behoorlijk leeg)

Het economisch herstel vertaalt zich nog lang niet in een herstel van werk & inkomen voor alle Nederlanders. Integendeel, 2015 boekte een aantal trieste records.

Lees verder

Ruime arbeidsmarkt drukt lonen, werkloosheidscijfers maskeren werkelijkheid

Er is een enorm arbeidspotentieel dat niet wordt gebruikt. De arbeidsmarkt is veel ruimer dan de officiële cijfers over werkloosheid laten zien. Naast 587 duizend

Lees verder

50-plussers maken meer kans op werk buiten Randstad

Oudere werkzoekenden hebben buiten de Randstad een grotere kans om werk te vinden vanuit de WW dan in het westen van het land. Dat komt

Lees verder

Grote toename flexwerk en deeltijdwerk onder baanvinders in 10 jaar tijd

In 2015 is het aantal mensen met betaald werk met 40 duizend gegroeid. In totaal stroomden er 1,2 miljoen in, maar stopten er ook 1,16

Lees verder

Werkloosheid daalt naar 6,5%, onder 45-plussers zelfs naar 6,2%

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand. In januari waren er 574 duizend werklozen en was 6,5

Lees verder