Eenmalig €325 bruto door definitief akkoord cao Sociale Werkvoorziening 2015–2018

Na ruim 2 jaar van overleg, onderhandelen, afbreken en de nodige acties van SW-ers is er nu eindelijk een nieuwe cao voor de Sociale Werkvoorziening.

Lees verder

Duurzame begeleiding arbeidsbeperkten niet vanzelfsprekend maar wel hard nodig

Het is meer dan ooit nodig om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden naar hun nieuwe baan. Daarvoor blijft de kennis van sociale werkbedrijven hard

Lees verder

Meer werk én beter milieu door project Band op Spanning in Utrecht

Een beter milieu, meer werk, veiliger rijden én minder kosten. Welke autorijder droomt daar niet van? Dat het samen kan gaan bewijzen ze in Utrecht.

Lees verder

Den Haag geeft als eerste gemeente 200 SW’ers de ambtenarenstatus

De gemeente Den Haag is naar eigen zeggen de eerste gemeente die SW-ers in dienst neemt. Het gaat om 200 mensen met een arbeidsbeperking beschut

Lees verder

Job Cohen (Cedris) ziet slecht weer aankomen voor sociale werkbedrijven

De financiële resultaten zijn verbeterd, maar er dreigen donkere wolken in het verschiet voor de sociale werkbedrijven. Dat blijkt uit de cijfers van sociale werkbedrijven over

Lees verder

Er werken al 37.000 mensen met een beperking bij gewone werkgevers

“Werkgevers willen wel, als je het ze makkelijk maakt.” Van de 100.000 Wsw’ers werken er nu 37.000 bij gewone werkgevers. Dat zijn er 2.500 méér

Lees verder

Eindstand WSW: 103 duizend – twee op drie is ouder dan 45 jaar

Eind 2014 werkten er 103.000 mensen met een arbeidshandicap via de Wet sociale werkvoorziening (WSW) op een sociale werkplek of bij particuliere bedrijven. Bijna tweederde daarvan

Lees verder

Aantal WSW-ers op de wachtlijst daalt

Eind 2014 stonden er 11.185 mensen met een WSW-indicatie op de wachtlijst. Dat is een afname van 2.127 personen in een jaar tijd. Ook zijn

Lees verder

SW-bedrijven varen wel bij terugkeer naar ‘Made in Holland’

“Goederen zijn vaak lang onderweg. Dat kost geld en soms is de vraag naar het product al veranderd voordat de containers uit China zijn aangekomen.

Lees verder

“Reïntegratie die wel werkt”

Bij re-integratie wordt te weinig gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde kennis. De maatschappelijke onderbuik regeert. Daar moet verandering in komen, vindt TNO-onderzoeker Roland Blonk. Aan

Lees verder