Politiek

Naar de homepage

Nederlandse werknemers bereiden zich slecht voor op toekomstige arbeidsmarkt

Het is bedroevend gesteld met de ontwikkeling van de Nederlandse werknemers. ‘Bijna tweederde geeft aan op dit moment niets tot heel weinig te leren tijdens

Lees verder

Centrumgemeenten beschikken over 166 miljoen extra subsidie voor Actieve Inclusie

Er is 166 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma

Lees verder

Wel of geen generaal pardon voor werkloze 60-plussers?

De sollicitatieplicht voor werkloze 60-plussers moet verdwijnen. Dat vindt onder anderen arbeidssocioloog Jan Cremers van de Universiteit Tilburg. Hij spreekt van een generaal pardon voor

Lees verder

Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak in de maak

Alle extra banen die bedrijven via Wsw-detacheringen hebben ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking tellen mee voor de banenafspraak. Dit kondigt staatssecretaris Klijnsma aan in

Lees verder

Maatregelen voor re-integratie effectiever door gerichte inzet op specifieke groepen

Re-integratie is het meest effectief als de beschikbare maatregelen zoals bemiddeling, subsidies en scholing gericht worden ingezet voor specifieke groepen. Geen enkel instrument werkt even

Lees verder

Met aanpassingen Wwz en minimum jeugdloon om knelpunten arbeidsmarkt op te lossen

Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. Ook heeft het kabinet met coalitiepartners en sociale partners overeenstemming

Lees verder

Eindelijk een gezicht van – voor de 50-plus werkzoekenden

‘Een man van ‘geen woorden maar daden’. Een 50-plusser met een groot netwerk en de gave om mensen in beweging te krijgen.’ Minister Asscher is

Lees verder

Gemeente zet massaal flexwerkers in – Personeel Amsterdam wil nu echte banen #Asscher

De roep om echte banen wordt nog amper gehoord. Aandacht vragen voor je langdurige onzekerheid als flexwerker is gewaagd. En er wordt ook nog weinig

Lees verder

Gemeenten komen fors tekort op Bijzondere Bijstand door groei statushouders en lage inkomens

Gemeenten geven sinds 2005 anderhalf tot twee keer zo veel uit aan bijzondere bijstand en minimabeleid dan het budget dat zij daarvoor van het Rijk

Lees verder

Overleg Tweede Kamer over aanpassingen Participatiewet

Door ziekte van staatssecretaris Klijnsma is het overleg van de Tweede Kamer over de Participatiewet van woensdag 2 maart verplaatst naar 16 maart 2016. De

Lees verder