Participatie

Naar de homepage

Noordelijke publiek-private samenwerking goed voor 100 leerwerkplekken onderkant arbeidsmarkt

De gemeenten Groningen en Assen tekenden een convenant met de bedrijven Muelink & Grol Group en re-integratiebedrijf Meesterwerk. Het doel is om in de komende

Lees verder

Slechts 4 op de 10 bijstandverlaters ging aan het werk in 2014

In 2014 zijn in totaal 150 duizend personen de bijstand ingestroomd. Daarvan was de helft tussen de 27 en 45 jaar. Ongeveer 38 000 instromers

Lees verder

Den Haag geeft als eerste gemeente 200 SW’ers de ambtenarenstatus

De gemeente Den Haag is naar eigen zeggen de eerste gemeente die SW-ers in dienst neemt. Het gaat om 200 mensen met een arbeidsbeperking beschut

Lees verder

130 Wajongers sneller aan het werk bij Alliander door samenwerking met UWV

Er zijn genoeg mensen die het niet makkelijk hebben op de arbeidsmarkt. Omdat ze een beperking hebben, ouder zijn of al langer niet werken met een

Lees verder

Zo werkt de tegenprestatie in één van de strengste gemeentes …

Sinds de verzorgingsstaat steeds meer plaats moet maken voor de participatiesamenleving wordt van burgers meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid gevraagd. Zo is een bijstandsuitkering sinds

Lees verder

Job Cohen (Cedris) ziet slecht weer aankomen voor sociale werkbedrijven

De financiële resultaten zijn verbeterd, maar er dreigen donkere wolken in het verschiet voor de sociale werkbedrijven. Dat blijkt uit de cijfers van sociale werkbedrijven over

Lees verder

Er werken al 37.000 mensen met een beperking bij gewone werkgevers

“Werkgevers willen wel, als je het ze makkelijk maakt.” Van de 100.000 Wsw’ers werken er nu 37.000 bij gewone werkgevers. Dat zijn er 2.500 méér

Lees verder

Aanjager Spigt ziet baanbelofte 3 duizend arbeidsbeperkten door overheid niet lukken

Het creëren voor van werkplekken arbeidsbeperkten lukt gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de politie, Defensie, ziekenhuizen en het onderwijs niet. Het voor dit jaar gestelde

Lees verder

Online inzage in doelgroepregister UWV voor Banenafspraak Participatiewet

Het doelgroepregister van UWV staat vanaf vandaag online. Werkgevers kunnen via het werkgeversportaal op uwv.nl controleren of een sollicitant of werknemer hierin opgenomen is. Ook

Lees verder

Bedrijven gaan Rotterdam helpen om jongeren aan de slag te brengen

Een gezamenlijke opgave en maatwerk per jongere en bedrijf. Die eindconclusie klonk in een bijeenkomst van 123 bedrijven met burgemeester en wethouders van Rotterdam. De

Lees verder